Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Undervisningsministeriet søger to gymnasielærere til Europaskolen i Luxembourg II

Fra skoleåret 2018/19 søges to gymnasielærere (cand. mag./cand.scient.) med undervisningskompetence (pædagogikum) i fagene matematik, filosofi og dansk i kombination med enten fransk, engelsk, IT eller idræt.

Du bedes oplyse, hvilke andre fag du kan undervise i. Som ansøger i matematik bedes du også oplyse, om du kan undervise på engelsk eller fransk.

 

Om jobbet

Skolen i Luxembourg består af børnehaveklasse, en grundskole (1.-5. skoleår) og en overbygning (6.-12. skoleår). Skolen har ca. 2.100 elever fordelt på otte sprogsektioner. Den danske sektion består af ca. 240 elever samt 13 faste undervisere. Undervisningssproget er dansk. Ansættelsesområdet er hele Europaskolernes overbygning, dvs. 6.-12. skoleår, men ligger fortrinsvis i de højere klasser.

 

Om dig

Ministeriet forventer, at du er åben og initiativrig og samtidig er indstillet på at kunne samarbejde bredt og indgå i samarbejdsprojekter med de øvrige nationale sektioner på skolen.

Gode sprogkundskaber er en forudsætning for ansættelse, eftersom det forventes, at man indgår i et samarbejde med de øvrige nationale sektioner på skolerne. Hvis du ikke har tilstrækkelige kundskaber i fransk, skal du deltage i et intensivt syv dages sprogkursus i august 2018 i København. Kursusafgiften hertil betales af ministeriet, mens eventuelle rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kurset afholdes af dig selv.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelse finder sted for en prøveperiode på 2 år, hvorefter der tages stilling til fortsat ansættelse for en 3-årsperiode. Ansættelsen kan herefter forlænges for en 4-årsperiode til i alt 9 år. Ansættelsen sker pr. 1. august, men med skolestart primo september.

I forbindelse med ansættelsen afholder ministeriet udgifterne til en besigtigelsesrejse til skolen.

Stillingen aflønnes efter særlige EU-regler, og lønnen består dels af den danske overenskomstløn, dels af løn fra Europaskolen, bl.a. beregnet ud fra anciennitet og forsørgerbyrde. Den samlede løn kan først udregnes i forbindelse med ansættelsen, men ligger noget over den danske løn.

Du har ret til tjenestefrihed uden løn under hele din ansættelsesperiode som europaskolelærer på europaskolen, hvis du i dit nuværende job er ansat efter en overenskomst, som giver mulighed for tjenestefrihed i henhold til bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

 

Vil du vide mere?

Eventuelle henvendelser om stillingen kan ske til undervisningsinspektør Lars Dam-kjær på lars.damkjaer@stukuvm.dk eller på telefon 2565 9201. For yderligere oplysninger om Europaskolerne henvises til Europaskolernes hjemmeside http://www.eursc.org.

 

Sådan søger du

Send din ansøgning, cv og relevant eksamensbevis via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.uvm.dk/job senest mandag den 2. april 2018. Vi forventer at holde samtaler den 9. og 10. april 2018.

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Adresse
  Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K
 • Undervisningsfag
  Dansk & Engelsk & Filosofi & Fransk & Idræt & IT & Kommunikation & Matematik
 • Stillingskategori
  Adjunkt/lektor
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Ansættelsens start
  01-08-2018
 • Jobnr.
  62111
 • Ansøgningsfrist
  02-04-2018
Opret jobagent
På baggrund af dette job