GUX v./ Campus Kujalleq i Qaqortoq (Sydgrønland) søger to studievejledere

GUX v./ Campus Kujalleq i Qaqortoq (Sydgrønland) søger to studievejledere

 

Med tiltrædelse pr. 1. august eller snarest derefter søger vi to vejledere til vores gymnasieuddannelse, hvor du vil få mulighed for at indgå i en spændende hverdag på en dynamisk skole.

Dine opgaver vil blandt andet være:

·         Tæt kontakt til vores elever omkring studie- og kollegieliv i samarbejde med ledelse, undervisere og administrationen.

·         Vejledningsopgaver i forbindelse med uddannelsen og vejledning i forhold til videre uddannelse efter afsluttet GUX-eksamen, herunder arrangere uddannelsesdage og vejledningsseminarer i samarbejde med eksterne partnere.

·         Varetage optagelsesproces og optagelsesprocedurer bistået af administrationen.

En uddannelse inden for vejledning og kendskab til det gymnasiale område vil være en fordel, ligesom det vil være et plus, at du behersker såvel grønlandsk som dansk. Ansøgere bedes derfor medsende/uploade dokumentation for uddannelse og erfaring samtidig med selve ansøgningen.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                    
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgningsfrist vil være mandag d. 16. juli 2018 kl. 12:00 (I Danmark kl. 08:00)

Yderligere oplysninger fås hos rektor Brian A. Johansen, e-mail bj@cak.gl

Endvidere kan der læses mere om skolen på vores hjemmeside www.cak.gl

 

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Campus Kujalleq
 • Adresse
  Vestervej B 1266, 3920 Qaqortoq
 • Undervisningsfag
  Studievejledning
 • Stillingskategori
  Vejleder
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Geografi
  Grønland
 • Ansættelsens start
  01-08-2018
 • Jobnr.
  62410
 • Ansøgningsfrist
  16-07-2018
Opret jobagent
På baggrund af dette job