Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Undervisningsministeriet søger en gymnasielærer til Europaskolen i München

Fra skoleåret 2019/20 søges en gymnasielærer til at undervise i fagene dansk og idræt på Europaskolen i München. Ansøgerne bedes oplyse, om de kan undervise i idræt på engelsk og/eller tysk.

Ansættelsesområdet er hele Europaskolernes overbygning, dvs. 6.-12. skoleår. 

Om jobbet 
Skolen i München består af børnehaveklasse, en grundskole (1.-5. skoleår) og en overbygning (6.-12. skoleår). Skolen har lidt over 2.200 elever fordelt på fire sprogsektioner. Der er ca. 20 danske elever. Ansættelsesområdet er hele Europaskolernes overbygning, dvs. 6.-12. skoleår, men ligger fortrinsvis i de højere klasser.

Om dig 
Vi forventer, at du er cand.mag. med undervisningskompetence (pædagogikum) i fagene dansk og idræt. Ministeriet forventer herudover, at du er åben og initiativrig og samtidig er indstillet på at kunne samarbejde bredt og indgå i samarbejdsprojekter med de øvrige nationale sektioner på skolen. 

Gode sprogkundskaber er en forudsætning for ansættelse, eftersom det forventes, at man indgår i et samarbejde med de øvrige nationale sektioner på skolerne.  Hvis du ikke har tilstrækkelige kundskaber i tysk, skal du deltage i et intensivt sprogkursus i august 2019 i København. Kursusafgiften hertil betales af ministeriet, mens eventuelle rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kurset afholdes af dig selv. 

Løn- og ansættelsesforhold 
Ansættelse finder sted for en prøveperiode på to år, hvorefter der tages stilling til fortsat ansættelse for en treårsperiode. Ansættelsen kan herefter forlænges for en fireårsperiode til i alt ni år. Ansættelsen sker pr. 1. august 2019 og med skolestart primo september 2019.  

I forbindelse med ansættelsen afholder ministeriet udgifterne til en besigtigelsesrejse til skolen. 

Stillingen aflønnes efter særlige EU-regler, og lønnen består dels af den danske overenskomstløn, dels af løn fra Europaskolen, bl.a. beregnet ud fra anciennitet og forsørgerbyrde. Den samlede løn kan først udregnes i forbindelse med ansættelsen, men ligger noget over den danske løn. 

Hvis du i dit nuværende job er ansat efter en overenskomst, som giver mulighed for tjenestefrihed i henhold til bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål, har du ret til tjenestefrihed uden løn under hele din ansættelsesperiode som europaskolelærer på Europaskolen. 

Det bemærkes, at du selv skal søge orlov fra din danske stilling. 

Vil du vide mere? 
Eventuelle henvendelser om stillingen kan ske til undervisningsinspektør Lars Damkjær på lars.damkjaer@stukuvm.dk eller på telefon 2565 9201. For yderligere oplysninger om Europaskolerne henvises til Europaskolernes hjemmeside www.eursc.org

Sådan søger du 
Send din ansøgning, cv og relevant eksamensbevis via stillingsopslag på vores hjemmeside www.uvm.dk/job senest tirsdag den 9. april 2019.

Vi forventer at holde samtaler d. 26. april 2019. Ansøgere, der bliver indkaldt til samtale, vil blive kontaktet senest fredag den 12. april. 

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge. 

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Adresse
  Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K
 • Undervisningsfag
  Dansk & Idræt
 • Stillingskategori
  Adjunkt/lektor
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Ansættelsens start
  01-08-2019
 • Jobnr.
  62879
 • Ansøgningsfrist
  09-04-2019
Opret jobagent
På baggrund af dette job