Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Barselsvikarer i dansk og samfundsfag

Vi har 2 barselsvikariater, som omfatter fagene dansk og samfundsfag.

Tilsammen dækker det lidt over 1½ stilling.

Det ene starter d. 23. september og løber skoleåret ud, det andet omfatter perioden fra efterårsferien til juleferien.

Bagsværd Kostskole og Gymnasium er en privatskole med fire afdelinger: grundskole, SFO, kostskole og gymnasium og har ca. 1000 elever i alderen 5-19 år, samt ca. 55 kostelever.

Vi er skole med høj faglighed og stor rummelighed. Vores gymnasium er lille, men i god vækst. Vi har 4 spor og har i de seneste år udviklet et koncept med 5 årige gymnasieforløb, hvor 2 af vores klasser starter i 8 klasse og bliver undervist af gymnasielærere i de fag, der er centrale for deres studieretning, og ved 9.kl afgangsprøverne har afsluttet kernestoffet fra C-niveauerne i relevante fag.

Vi har et bredt sammensat lærerkollegie af meget entusiastiske og dygtige lærere, der har stor erfaring i at arbejde sammen på tværs af fagene. Vi har et stærkt samarbejde både i faggrupperne og mellem fagene og netop fagligheden og relationer er i særligt fokus sammen med skolens motto - Perseverando, som betyder gennem vedholdenhed.

Vi har små klasser og kender derfor vores elever godt, således at vi kan støtte dem både i forhold til de stærke sider og på de områder hvor de har brug for ekstra hjælp. Vi har fokus på talent – i en bred forstand, og ca 2/3 af vores elever deltager i et bredt spektrum af forskellige former for talentarbejde. Vores elever er motiverede og klarer sig rigtig godt. Gymnasiet ligger i top i statistikkerne for både eksamenssnit og løfteevne, og eleverne kommer langt i konkurrencer og talentprogrammer. Læs mere på skolens hjemmeside www.bagkost.dk eller skolens facebookside.

Vi forventer af dig:

 • At du brænder for dine fag og formår at formidle din entusiasme videre til eleverne

 • At du værdsætter at samarbejde med dine kolleger både på tværs af fag og af skoleafdelinger

 • Du forstår din opgave som rollemodel for gymnasiets elever

Gennemført pædagogikum er en fordel, men ikke en forudsætning.

Ansøgninger sendes via gymnasiejob.dk.

Evt. spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til vicerektor Charlotte Moltke  44360702

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Bagsværd Kostskole og Gymnasium
 • Adresse
  Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd
 • Undervisningsfag
  Dansk & Samfundsfag
 • Stillingskategori
  Barselsvikariat
 • Ansættelsesforhold
  Deltid & Fuldtid
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Ansættelsens start
  23-08-2019
 • Jobnr.
  63268
 • Ansøgningsfrist
  30-08-2019
Opret jobagent
På baggrund af dette job