Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Fagkonsulent i dansk, retorik og idræt til de gymnasiale uddannelser

Har du lyst til at stå i spidsen for udviklingen af dit fag og de gymnasiale uddannelser? Har du fagligt og pædagogisk overblik og overskud?

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) søger fagkonsulenter til de gymnasiale uddannelser. Fagkonsulenterne vil blive tilknyttet Gymnasie- og Tilsynskontoret og skal primært have ansvar for følgende fag:

 • Dansk stx/hf og retorik
 • Idræt

Som fagkonsulent varetager man faget i alle de gymnasiale uddannelser, som faget findes i. Der er tale om en tidsbegrænset deltidsansættelse, hvor beskikkelsesgraden kan variere afhængig af blandt andet, hvor mange fag fagkonsulenten dækker.
Tiltrædelsesdato er den 1. januar 2020.

Dine opgaver
Som fagkonsulent er du embedsmand og bliver stillet over for mange forskellige arbejdsopgaver. Hovedopgaven er at stå i spidsen for drift og udvikling af det eller de fag, du er fagkonsulent i. Derudover skal du bidrage til tværgående opgaver, til betjening af ministeren samt til den generelle drift og udvikling af de gymnasiale uddannelser i store såvel som små sager.

Som fagkonsulent skal du blandt andet bidrage til:

 • den faglige udvikling af fagene og uddannelserne
 • den faglige og pædagogiske kvalitetssikring
 • tilsyn med undervisning og prøver
 • løsning af administrative opgaver i tilknytning til prøver og eksamen
 • kvalitetssikring, gennemførelse og evaluering af prøver
 • udarbejdelse af materiale til brug for betjening af minister og folketing
 • implementering af ministeriets retningslinjer og lovændringer.

Du skal være indstillet på, at der i beskikkelsesperioden kan ske ændringer i arbejdsopgaverne.

Din baggrund
En fagkonsulent i de gymnasiale uddannelser skal:

 • have ansættelse som underviser på en gymnasial uddannelse
 • have et solidt fagligt og didaktisk fundament i sine fag
 • have indsigt i og visioner for det faglige samspil, for eksempel i de flerfaglige forløb og i de store skriftlige opgaver  
 • have lyst til og gerne erfaring med at stå i spidsen for fagligt og/eller pædagogisk udviklingsarbejde
 • være resultatorienteret og have overblik, gennemslagskraft og gode samarbejdsevner
 • have let ved at kommunikere og være klar og præcis i mundtlig og skriftlig kommunikation
 • gerne have bred erfaring som mundtlig og eventuelt skriftlig censor
 • gerne have erfaring som pædagogikumvejleder, kursusleder eller tilsynsførende
 • kunne arbejde med korte tidsfrister og med krav om både enkelhed og præcision, omhu og handlekraft.

I din ansøgning skal du oplyse, inden for hvilke gymnasiale fag dine faglige og pædagogiske kompetencer ligger, samt hvor du er ansat. Det er en betingelse for din ansættelse, at din arbejdsgiver accepterer din beskikkelse som fagkonsulent.

Løn- og ansættelsesvilkår
Som fagkonsulent skal du stille en del af din arbejdstid til rådighed for STUK. Eksempelvis skal en fagkonsulent, der er ansat med en beskikkelsesgrad på 45 procent, stille 865,8 timer af sin fulde årlige arbejdstid på 1.924 timer til rådighed for STUK. Resten af arbejds­tiden bevares ved den institution, hvor du er ansat.

Beskikkelsen sker frem til den 1. august 2020 med mulighed for forlængelse i to perioder af tre år.

Under beskikkelsen bliver du i din overenskomststilling med et udligningstillæg, der svarer til forskellen mellem din overenskomstløn inklusive skoletillæg og garantilønnen i lønramme 34 (for tiden 452.119 kroner årligt). Hertil kommer et arbejdstimetillæg pr. beskikkelsestime (for tiden 73,71 kroner i 31. marts 2012 niveau) samt et årligt gymnasietillæg (for tiden 42.500 kr. i 31. marts 2012-niveau).
Du får en hjemmearbejdsplads og mobiltelefon stillet til rådighed.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte teamleder Benedicte Kieler på telefon 3392 5357 eller kontorchef Jens Refslund Poulsen på telefon 2565 9206.

Sådan søger du
Send din ansøgning, cv, eksamensbevis og eventuelle anbefalinger via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.uvm.dk/job senest torsdag den 12. december 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 51.

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Børne- og Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Adresse
  Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K
 • Undervisningsfag
  Dansk & Idræt
 • Stillingskategori
  Administrativ medarbejder
 • Ansættelsesforhold
  Deltid
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Ansættelsens start
  01-01-2020
 • Jobnr.
  63519
 • Ansøgningsfrist
  12-12-2019
Opret jobagent
På baggrund af dette job