Europaskolen i København søger 2-3 gymnasielærer til den nye gymnasieafdeling

Europaskolen i København søger 2-3 gymnasielærere til den nye gymnasieafdeling.
 

Vil du være med til at opbygge og udvikle et nyt og levende gymnasiemiljø på Europaskolen i København?

Vi søger 2-3 gymnasielærere inden for fagene:

Matematik, biologi, fysik, kemi, dansk, engelsk, religion, musik, idræt og billedkunst

Afhængig af ansøgernes fagkombinationer, kan der blive tale om både deltids- og fuldtidsansættelser, men med den forventning, at ansættelsesgraden stiger i takt med at antallet af elever i gymnasiet på ESCPH stiger. Der kan være enkelte timer, der skal læses i udskolingen (Secundary) i grundskolen i denne fase, hvor skolen er under udvikling. Undervisningssproget er dansk.

Om skolen:

 • Europaskolen er en offentlig, international skole under Københavns Kommune. Skolen er den første offentlige internationale skole/gymnasium i Danmark og er organisatorisk en del af Sankt Annæ Gymnasium.
   
 • Skolen åbnede i 2014 og har pt. elever fra 0.klasse til 8. klasse i en engelsk og dansk sektion samt franske klasser i indskolingen og på mellemtrinnet.
   
 • Fra 2020 åbner vi gymnasieafdelingen (Upper Secondary) i den engelske og danske sektion. Når skolen er fuldt indfaset, vil der være ca. 1000 elever fra 0. klasse til 3.g.
   
 • Europaskolen er en akkrediteret skole under det international anerkendte Europaskole-system og tilbyder en europæisk uddannelse, som kombinerer Europaskolernes høje faglige niveau med danske pædagogiske principper.
   
 • Et kerneelement i uddannelsen er sprog, og elever har undervisningen i geografi og historie på deres første fremmedsprog (engelsk/tysk/fransk) fra 8. klasse.
   
 • Elever på Europaskolerne afslutter deres skolegang med at tage en European Baccalaureate (Den Europæiske Studentereksamen). Den Europæiske Studentereksamen (EB) giver adgang til alle europæiske universiteter på lige vilkår med nationale ansøgere. 
   
 • Eleverne undervises efter en særlig læreplan og de har mulighed for at sammensætte deres egen studieretning, da systemet er bygget op som et valgfagsgymnasium. Du kan læse mere om uddannelsen på eursc.org samt finde læreplanerne på escph.dk.


Vi forventer, at du

 • Altid har fokus på elevernes høje læring og trivsel i henhold til skolens værdier.
 • Er iderig og har lyst til at være med til at udvikle et nye gymnasium
 • Trives med at samarbejde med internationale kolleger om læring og udvikling.
 • Er selvstændig og robust og kan navigere i en omskiftelig hverdag
 • Har de rette uddannelsesmæssige kvalifikationer ift at undervise i gymnasiet

Den ideelle ansøger

 • finder det naturligt at samarbejde med kolleger om læring og udvikling
 • har international erfaring eller kendskab til andre skolesystemer.
 • har gode IT-kompetencer.
 • har gode sprogkundskaber i engelsk, der er skolens generelle arbejdssprog kolleger og administrationsansatte imellem
 • Har undervisningserfaring fra gymnasiet (pædagogikum er en fordel men ikke et krav)

Vi kan tilbyde:
 

 • Et levende og internationalt miljø, hvor du får mulighed for at bidrage til et spændende udviklingsprojekt, der kombinerer international uddannelse med dansk pædagogik og rammer
 • En ny og moderne skolebygning, hvor der er gode faciliteter og rammer for læring.
 • En ledelse baseret på dialog, tillid og samarbejde med elever, ansatte og forældre

Yderligere oplysninger:
Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside www.escph.dk, og du er også velkommen til at kontakte Deputy Head of Secondary, Mette Sophie Skærlund, på + 4542613184, hvis du har spørgsmål til stillingen.
 

Ansættelsesforhold:
Tiltrædelse d. 1. august 2020. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst.

Send din ansøgning med dit CV via ansøgningslinket senest d.19.april 2020. Din ansøgning skal stiles til Deputy Director Julie Rørdam Thom.

Samtaler forventes at blive afholdt tirsdag d. 28.april 2020
 

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Sankt Annæ Gymnasium
 • Adresse
  Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby
 • Undervisningsfag
  Billedkunst & Biologi & Dansk & Engelsk & Fysik & Idræt & Kemi & Matematik & Musik & Religion
 • Ansættelsesforhold
  Deltid & Fuldtid
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Ansættelsens start
  01-08-2020
 • Jobnr.
  63727
 • Ansøgningsfrist
  19-04-2020
Opret jobagent
På baggrund af dette job