Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Fast stilling i Matematik og Programmering

Fast stilling i Matematik og Programmering

Bagsværd Kostskole og Gymnasium søger en engageret lærer i matematik og programmering.

Hvem er vi?

Bagsværd Kostskole og Gymnasium er en privatskole med STX, Kostskole, Grundskole og SFO.  Vi har ca. 1000 elever hvoraf ca. 240 er gymnasieelever. Vi er et gymnasium med høj faglighed og stor rummelighed.  Vi ligger højt i snit og løfteevne. Vi har 4 spor og har gennem de seneste 10 år udviklet et koncept med 5 årige gymnasieforløb med forskelligt fokus; hhv. en biotekklasse, en globalklasse og en digitalklasse. Disse elever starter i 8 klasse og bliver undervist af gymnasielærere i de fag, der er centrale for deres studieretning. Eleverne er derfor nået længere når de kommer i 1.g end normalt.

Vores klasser er typisk på mellem 18 og 24 elever, og vi kender derfor vores elever godt, således at vi kan støtte dem både i forhold til de stærke sider og på de områder, hvor de har brug for ekstra hjælp. Vi har fokus på talent – i en bred forstand, og ca. 2/3 af vores elever deltager i et bredt spektrum af forskellige former for talentarbejde.
Vi har et bredt sammensat lærerkollegie af meget entusiastiske og dygtige lærere, der har stor erfaring i at arbejde sammen på tværs af fagene.

Vores 5 årige digitalklasse kommer i gymnasiet til at gå i vores ny lokale studieretning:

Kom-IT, Programmering B eller Design B, som vi har som det eneste STX i landet.  Du vil således få stor mulighed for at være med til at udvikle og præge denne linje.

Vi forventer af dig at:

 • Du er en dygtig formidler af dine fag, som kan gøre stoffet spændende og forståeligt, også når det bliver svært, abstrakt eller måske kedeligt for eleverne
 • Du har interesse i pædagogisk udvikling og i at udvikle og vedligeholde dine kompetencer
 • Er villig til også at undervise i grundskoledelen af vores 5 årige Digitalklasse, hvilket giver dig mulighed for at have de samme elever i 5 år
 • Møder eleverne på en åben og positiv måde og opfatter at alle, der gør en indsats, kan blive dygtige til et fag.
 • Du forstår din opgave som rollemodel for gymnasiets elever
 • Du kan lide at arbejde med unge mennesker og har et godt humør
 • Er god til at samarbejde og dele viden, forløb mv med kolleger, så erfaring og inspiration spredes

Bestået pædagogikum er ønskeligt, men ikke et krav. Undervisningserfaring er en fordel.

Vi tilbyder:

 • En velfungerende skole, hvor alle bliver set og hørt.
 • Et mindre og nært lærerkollegium med godt samarbejde, og som er gode til at have det sjovt sammen
 • Fokus på pædagogisk udvikling og på udvikling af lærerrollen.
 • Gode muligheder for efteruddannelse.
 • Stor indflydelse på udviklingen af skolen – særlig inden for de 5 årige forløb
 • Et helt nyindrettet ”digi-lab”

Læs mere om skolen på www.bagkost.dk eller skolens facebookside.

Motiveret ansøgning vedlagt CV og dokumentation for uddannelsesmæssig baggrund samt eventuelle pædagogikumpapirer sendes hurtigst muligt, men senest søndag den 2. maj 2021 via gymnasiejob.dk. Vi indkalder løbende til samtale og ansætter når vi finder den rette.

Evt. spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til vicerektor Charlotte Moltke   29 24 21 64

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Bagsværd Kostskole og Gymnasium
 • Adresse
  Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd
 • Undervisningsfag
  Informatik & Matematik & Programmering
 • Stillingskategori
  Adjunkt/lektor
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Jobnr.
  64474
 • Ansøgningsfrist
  02-05-2021
Opret jobagent
På baggrund af dette job