Undervisere til musik, matematik og engelsk søges til gymnasiet GUX i Qaqortoq, Sydgrønland

Er du vores nye underviser i skønne Sydgrønland?

 

GUX v./ Campus Kujalleq søger et antal undervisere inden for gymnasiets og GUX’s samlede fagrække. Derudover søger vi 1-2 undervisere inden for det merkantile område, der sandsynligvis ville skulle kunne undervise både på Campus Kujalleq’s EUD- og gymnasieafdeling. Vi ønsker naturligt nok og så vidt muligt at foretage fastansættelser, men tidsbegrænsede ansættelser på 1 års varighed vil også kunne indgå i besættelsen af stillingerne.

Tiltrædelse vil være med virkning fra 1. august 2021 eller efter nærmere aftale.

På vores nyrenoverede gymnasieskole vil du komme til at indgå i en spændende hverdag på en dynamisk skole sammen vores nuværende engagerede undervisere og øvrige medarbejdere.

Størsteparten af vores elever bor på kollegier rundt omkring i Qaqortoq, hvilket bevirker, at vi på mange måder har et kostskolelignende miljø omkring vores uddannelser på GUX og Campus Kujalleq. Det er derfor også af betydning, at du ikke bare ser dig selv som underviser, men også som en medarbejder, hvor andre arbejdsopgaver kan være en del af din ansættelse.

Det vil desuden være et ekstra plus, hvis du behersker såvel grønlandsk som dansk.

 

Nedenstående fag, så vidt muligt i for os relevante kombinationer, har særlig interesse:

Matematik, Engelsk, Musik.

 

Vi forventer:

 • At du som udgangspunkt har en uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende uddannelse og gerne i mere end et gymnasiefag.
 • At du er aktivt deltagende i skolens pædagogiske udviklingsarbejde med kolleger og tillige formår at møde eleverne, der hvor de er, med en anerkendende tilgang.
 • At du om muligt har undervisningserfaring og også fuld undervisningskompetence (gymnasialt pædagogikum) i dine fag.
 • At du kan varetage undervisning og eksamination på alle årgange og niveauer i faget.
 • At du kan og vil engagere dig i den række af aktiviteter vi tilbyder vores elever og som er placeret i og uden for den normale undervisningstid.

 

Vi tilbyder til gengæld:

 • Et fleksibelt og dynamisk arbejdsmiljø.
 • Introduktion til dette at være gymnasielærer i Grønland og hos os via vores ”Ny-lærer kursus”.
 • Et stærkt fagligt arbejdsmiljø, hvor aktionslæringsprojekter og andre former for individuel og kollektiv udvikling vil være en del af din professionelle hverdag.
 • Eventuel mulighed for at indgå i samarbejdet med vores ”venskabsgymnasium” i Danmark.

Kendskab til det gymnasiale område og i særdeleshed kendskab til Grønland og den grønlandske gymnasieuddannelse vil være en fordel. Ansøgere bedes derfor medsende/uploade dokumentation for uddannelse og erfaring samtidig med selve ansøgningen.

 

GUX v./ Campus Kujalleq er beliggende i Qaqortoq, den største by i Grønlands sydligste kommune og er omkranset af fjelde og fjorde, der giver masser af muligheder for et spændende og aktivt fritidsliv.

Du vil formentlig blive midlertidigt indkvarteret i en vakantbolig ved din tiltrædelse. Det er svært at forudse, hvor lang tid vakantopholdet kan vare, da det afhænger af flere faktorer, vi som institution ikke nødvendigvis er herre over.

 

Ansøgningsfrist vil være mandag d. 14. juni 2021 kl. 12:00 (I Danmark kl. 16:00)

Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på e-mail til rektor Brian A. Johansen,  bj@cak.gl

Der findes endvidere oplysninger om skolen/uddannelsen på vores hjemmeside www.cak.gl samt på www.iserasuaat.gl

 

 

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Campus Kujalleq
 • Adresse
  Vestervej B 1266, 3920 Qaqortoq
 • Undervisningsfag
  Engelsk & Matematik & Musik
 • Stillingskategori
  Underviser
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Geografi
  Grønland
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Jobnr.
  64686
 • Ansøgningsfrist
  14-06-2021
Opret jobagent
På baggrund af dette job