Niels Steensens Gymnasium

Administrativ uddannelsesleder

Niels Steensens Gymnasium søger 

Pr. 1. december søger vi en administrativ leder, der med begejstring har lyst til at tage aktivt og positivt del i den videre udvikling af Niels Steensens Gymnasium.

Du skal først og fremmest arbejde tæt sammen med vicerektor i forhold til den daglige gymnasiedrift. Desuden indgår du i skolens ledelsesteam, som udover den daglige gymnasieledelse består af grundskolens ledelse samt rektor.

I ledelsesteamet står samarbejde, sparring, støtte og trivsel allerøverst på dagsordenen.

Vi ønsker os:

 • At du er en administrativ ”maskinmester”, der kender stx ud og ind og nyder at få elementerne til at passe sammen – og se skolen fungere.
 • At du kender Lectio indgående og er skarp på skemalægning, eksamensplanlægning, SRP mv.
 • At du er god til at samarbejde og sparre i forhold til løbende at finde frem til de bedste administrative løsninger for skolen som helhed.
 • At du er god til at samtale og kommunikere i relation til dine ansvarsområde.

  Til stillingen er knyttet ca. 25% undervisning i gymnasiet.

 

Niels Steensens Gymnasium er grundlagt at jesuiterordenen i 1950 og er det eneste katolske gymnasium i Danmark. Pt. har vi ca. 750 elever fra 6.kl. - 3.g, heraf ca. 240 i gymnasiet fordelt på 4-5 spor, og ca. 100 engagerede medarbejdere.

Vi lægger vægt på at arbejde i et professionelt og anerkendende miljø, hvor alle er med til at tegne og udvikle skolens identitet. Trivsel og højt fagligt niveau betragtes på alle niveauer som hinandens forudsætninger.

Vi ser os selv som en humanistisk dannelsesinstitution på katolsk-kristent grundlag med et spændende og udfordrende dannelsesperspektiv hvor ånd, faglighed og medmenneskelighed er tæt forbundne.

Niels Steensens Gymnasium er en skole med et både fagligt og socialt stærkt miljø, og et forpligtende værdigrundlag, der støtter elevernes læring og refleksion – altid med ubetinget respekt for hver enkelt elevs baggrund og ståsted. Alle er velkomne!

Formålet er oplyste og dygtige mennesker med mod på livet - og med lyst til at bruge sig selv til glæde for medmennesket og verden.  

 

Besøg os på www.nsg.dk og ring evt. med yderligere spørgsmål til stillingen til vicerektor Sofie Paludan på 21 81 55 58

Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område, samt Cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Ansøgning med eksamensbeviser og udtalelser stiles til skolens bestyrelse og sendes på mail til agm@nsg.dk.

 

Ansøgningsfrist: Mandag den 25. oktober kl. 12:00. Vi holder samtaler løbende.

Ansættelsessamtaler: Tirsdag den 26. oktober fra kl.14.00. Evt. 2. samtale torsdag 28. oktober fra kl. 14.

 

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Niels Steensens Gymnasium
 • Adresse
  Sankt Kjelds Gade 3, 2100 København Ø
 • Undervisningsfag
  Astronomi & Billedkunst & Biologi & Bioteknologi & Dans & Dansk & Dansk som andet sprog & Datalogi & Design & Design og arkitektur & Dramatik & Engelsk & Erhvervsjura & Erhvervsøkonomi & Filosofi & Fransk & Fysik & Geofysik & Geografi & Geovidenskab & Græsk & Historie & Idehistorie & Idræt & Informatik & Innovation & International teknologi & kultur & International økonomi & IT & Kommunikation & Italiensk & Japansk & Kemi & Kinesisk & Kinesiske områdestudier & Kulturforståelse & Latin & Læsevejledning & Markedskommunikation & Matematik & Matematikvejledning & Mediefag & Multimedier & Musik & Naturfag & Naturgeografi & Oldtidskundskab & Ordblindeundervisning & Organisation & Programmering & Psykologi & Religion & Retorik & Russisk & Samfundsfag & Spansk & Statistik & Studievejledning & Teknikfag & Teknologi & Tyrkisk & Tysk & Virksomhedsøkonomi
 • Stillingskategori
  Uddannelsesleder
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Ansættelsens start
  01-12-2021
 • Jobnr.
  65058
 • Ansøgningsfrist
  25-10-2021
Opret jobagent
På baggrund af dette job