Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Vicerektor til Bagsværd Kostskole og Gymnasium

BK Gymnasium søger en ny vicerektor, der vil være med til at udvikle og drifte et mindre, alment og privat gymnasium. Vores elever er i vidt omfang motiverede for læring, ligesom vi har engagerede lærere, der har blik for den enkelte elevs potentiale og udfordringer. Vi er 12 klasser, cirka 230 elever og 30 lærere, og gymnasiet udbyder en bred vifte af studieretninger. Flere af vores elever er naturvidenskabeligt interesserede.

BK Gymnasium præsterer godt i forhold til trivsel, overgang til videregående uddannelse, karaktergennemsnit såvel som i fht. løfteevne. Som vicerektor skal du bidrage til, at vi fortsat leverer på disse parametre samtidigt med, at vi udvikler os og tydeliggør gymnasiets pædagogiske og didaktiske profil.

Foruden vicerektor består gymnasieledelsen af rektor samt en uddannelsesleder. Ledelsen bistås af skolens administration.

Som vicerektor får du det overordnede logistiske planlægningsansvar. Du bliver således ansvarlig for gymnasiets skemalægning, fagfordeling, eksamensplanlægning, holdoprettelse etc. Fordi vi er et mindre gymnasium, kræver det, at du er lyttende til ønsker fra elever og lærere, at du er kreativ og kan finde løsninger, selvom de kan være svære at få øje på, og at du kan bevare overblikket og overskue et komplekst puslespil.

Vicerektor er også personaleleder for gymnasiets lærere, ligesom du arbejder tæt sammen med eleverne igennem elevrådet og vores mange frivillige elevforeninger. Fordi vi er en kombineret uddannelsesinstitution, skal du være nysgerrig og indstillet på at samarbejde med grundskole- og kostafdelingen, ligesom det også kræver din og ledelsens opmærksomhed, at skolen deltager i en række internationale samarbejder.

Vicerektor er endelig rektors stedfortræder.

 

Din profil:

Vi søger en vicerektor, der er en erfaren og dygtig leder, og som har undervisningskompetence til et eller flere fag i den gymnasiale fagrække. Du har erfaring med skoleudvikling fra gymnasiet eller en lignende uddannelse, og du er pædagogisk engageret. Du har flair for strategisk planlægning, du er løsningsorienteret, og du har gerne erfaring med almindelige gymnasieadministrative opgaver. Du er en lyttende leder, der samtidigt har gennemslagskraft og kan tage ansvar og uddelegere. Du er gerne fleksibel, uformel og i besiddelse af et godt humør.

Vi tilbyder:

Et mindre gymnasium med store ambitioner på skolens og elevernes vegne. Vores mål er, at eleverne skal blive så dygtige som muligt, så de kan vælge deres egen fremtid. Du kommer på skolen på et tidspunkt, hvor vi skal videreudvikle BK Gymnasium, så vi fortsat er en naturlig og oplagt prioritet for den motiverede og engagerede elev. Du bliver en del af et ledelsesteam i gymnasiet men også en del af et skoleledelsesteam, der har ansvar for hele den pædagogiske linje for grundskole, SFO, kostafdeling samt gymnasium. Du får stor mulighed for at præge dit arbejde og til at sætte rammerne for vicerektorstillingen det og de kommende år.

Ansøgning:

Vi opfordrer alle interesserede - uanset alder, køn, race, religion eller etniske tilhørsforhold - til at søge stillingen. Yderligere oplysninger hos rektor Svende Claus Svendsen tlf. 2137 5522 eller rektor@bagkost.dk.

Der afholdes samtaler i to runder. Første runde i uge 41 (onsdag den 11. oktober) og anden runde i uge 43 (tirsdag den 24. oktober). Der vil være en test mellem 1. og 2. samtalerunde. Vi ser gerne, at du kan starte på BK den 1. december 2023.

Ansættelser sker i henhold til cirkulæret om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område.

 

Bagsværd Kostskole og Gymnasium er en større uddannelsesinstitution, hvor der også er undervisning fra 0. - 10. klasse (0.g), en skolefritidsordning samt klub. Gymnasiet udbyder STX, og som noget helt særligt optager vi elever i gymnasiale femårige forløb fra 8. klasse til 3.g i tematiske linjer. Endelig har vi en kostafdeling, hvor en mindre andel af skolens elever bor. Der går cirka 950 elever i alt på skolen. Vores elever er over en bred kam kendetegnet ved at være velsocialiserede og uddannelsesparate.  

Skolens historie går 115 år tilbage. Vi har Perseverando - ”gennem vedholdenhed” - som vores motto. Vi ønsker således at stimulere elevernes lyst og evner til at dygtiggøre sig for der i gennem at give dem de bedste forudsætninger senere i livet. I disse år har vi særligt fokus på at etablere gode faglige fællesskaber i klasserne, hvor der både skal være rum for læring samt god trivsel.

Om 'BK Gymnasium':

 • Vores klasser er typisk på mellem 18 og 24 elever, og vi kender derfor vores elever godt, således at vi kan støtte dem både i forhold til de stærke sider og på de områder, hvor de har brug for ekstra hjælp.
 • Vi har fokus på talent – i bred forstand - og cirka 2/3-dele af vores elever deltager i et bredt spektrum af forskellige former for talentarbejde. Se blandt andet her hvordan vores elever klarer sig. 
 • Vi har et bredt sammensat lærerkollegie af meget entusiastiske og dygtige lærere, der har stor erfaring i at arbejde sammen på tværs af fagene.

 

 

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Bagsværd Kostskole og Gymnasium
 • Adresse
  Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Undervisningsfag
  Arabisk & Astronomi & Billedkunst & Biologi & Bioteknologi & Dans & Dansk & Datalogi & Design og arkitektur & Dramatik & Engelsk & Erhvervsøkonomi & Filosofi & Finansiering & Fransk & Fysik & Færøsk & Geofysik & Geografi & Græsk & Grønlandsk & Historie & Idræt & Informatik & Innovation & International teknologi & kultur & IT & Kommunikation & Italiensk & Japansk & Kemi & Kinesisk & Kinesiske områdestudier & Kulturforståelse & Latin & Markedskommunikation & Matematik & Materialeteknologi & Mediefag & Multimedier & Musik & Naturfag & Naturgeografi & Oldtidskundskab & Organisation & Programmering & Psykologi & Religion & Retorik & Russisk & Samfundsfag & Spansk & Statik & styrkelære & Statistik & Teknikfag & Teknologi & Tyrkisk & Tysk & Geovidenskab & Afsætning & International økonomi & Studievejledning & Læsevejledning & Matematikvejledning & Virksomhedsøkonomi & Design & Erhvervsjura & Idehistorie & Dansk som andet sprog & FVU & Ordblindeundervisning & Musik og lydproduktion
 • Stillingskategori
  Vicerektor
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Ansættelsens start
  01-12-2023
 • Jobnr.
  66937
 • Ansøgningsfrist
  08-10-2023
Opret jobagent
På baggrund af dette job