Timerester i Dansk og Erhvervsøkonomi på Rysensteen Gymnasium

RYSENSTEEN GYMNASIUM tilbyder timerester i fagene dansk og erhvervsøkonomi

Ved Rysensteen Gymnasium tilbydes timerester i Dansk (to 1g hold) og Erhvervsøkonomi (tre 3g hold). Danskholdene starter primo november og Erhvervsøkonomiholdene er klar til at blive besat snarest muligt. Både ansøgere med og uden pædagogikum har interesse.

Rysensteen Gymnasium ligger i hjertet af København, 200 meter fra Københavns Hovedbanegård og rummer ca. 1050 elever og 110 lærere. Undervisningen på ’Campus Rysensteen’ foregår både i skolens hovedbygning, i sciencelokalerne i Brune Kødby, i DGI-byen samt i vores nyindrettede ’lærende laboratorium’ på Flæsketorvet i Hvide Kødby.

Rysensteen har gennem de senere år udviklet en markant international profil, som vi kalder Global Citizenship Programme (GCP) og blev i januar 2015 godkendt af UVM som profilskole. Alle klasser har en partnerskole et sted i verden, og undervisningen tones med perspektiver, der er væsentlige for det land eller den region, som partnerskolen er beliggende i, og har dannelsesmæssigt fokus på verdensborgerskab. Det er derfor helt nødvendigt, at man som underviser på Rysensteen Gymnasium har et internationalt engagement, som kommer til udtryk i selve undervisningen gennem faglige perspektiver samt i deltagelse i værtskaber, når vi har internationale delegationer på besøg.

Mange af Rysensteens lærere er også rejselærere enten med de 13 klasser, der årligt drager af sted eller som en del af skolens mangfoldige internationale talentprogram. Global Citizenship Programme rummer et tæt samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner, organisationer samt erhvervslivet både i indland og udland. Vi har udviklet en GCP-læreplan og - vejledning samt en faglig og tværfaglig progressionsplan, der kan læses på www.rysensteen.dk

På Rysensteen Gymnasium tager vi skolens værdigrundlag alvorligt – både i den daglige kommunikation og i undervisningen. Respekt for den enkelte og fællesskabet ligger os stærkt på sinde, hvilket især kan fornemmes gennem omgangsformen både mellem elever og lærere, lærerne imellem og mellem ledelse og lærere. Her taler vi i øjenhøjde, og kerer os om den enkelte.

Vi har en mangeårig IT-strategi, som tager udgangspunkt i, at alle elever hver dag medbringer deres bærbare computer. Al undervisning og skolens kommunikation generelt er IT-funderet og baseret på en googleplatform. Siden 2016 har vi også arbejdet indgående med digital dannelse

Rysensteen Gymnasium er en fremtidsorienteret arbejdsplads, som tilbyder et velfungerende kollegialt arbejdsmiljø præget af engagement, dialog, videndeling og stor lyst til at deltage i sociale arrangementer uden for undervisningstiden. Skolen har trods besparelser fortsat en sund økonomi, gode faciliteter og moderne udstyr, og alle lærere får udleveret en Macbook og en iPhone. Efteruddannelse prioriteres højt, og vi tilbyder en række personalegoder som fx gratis adgang til svømme- og træningsfaciliteter i DGI-byen. Alle nyansatte lærere får tilknyttet en mentor, og der afholdes løbende møder mellem de nyansatte og ledelsen.

Vi forventer til gengæld, at man som lærer brænder for uddannelse og undervisning, er en ualmindelig god formidler med et stærkt fagligt fundament, og har lyst til at være på en skole med den særlige profil som Rysensteen Gymnasium har.

Hvis du har spørgsmål, som du ikke får besvaret på hjemmesiden, kan du kontakte pædagogisk udviklingschef Julie Rørdam Thom på 33 24 43 11.

Send din ansøgning via www.gymnasiejob.dk inklusiv alle relevante bilag og eksamenspapirer. Det er en stor hjælp for os, hvis du samler alle bilag i én fil. Bemærk, at kun ansøgninger, der er modtaget elektronisk via ovennævnte hjemmeside vil komme i betragtning.


Ansøgningsfrist er torsdag d.22.august, men samtaler finder sted løbende.

 

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Rysensteen Gymnasium
 • Adresse
  Tietgensgade 74, 1704 København V
 • Undervisningsfag
  Dansk & Erhvervsøkonomi
 • Stillingskategori
  Adjunkt/lektor
 • Ansættelsesforhold
  Timerester
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Ansættelsens start
  26-08-2019
 • Jobnr.
  63273
 • Ansøgningsfrist
  22-08-2019
Opret jobagent
På baggrund af dette job