Persondatapolitik for Gymnasiejob.dk

1. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Gymnasiejob.dk behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Oprettelse af din profil
 • Oprettelse af eventuel Jobagent(er)
 • Din ansøgningshistorik

Vi anvender desuden cookies til at forbedre din oplevelse med Gymnasiejob.dk. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik.
 

2. Kategorier af personoplysninger
Gymnasiejob.dk behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger som

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Email
 • Telefon
 • Billede (hvis uploadet)
 • Adresse
 • Postnummer/by
 • Tidspunkt for oprettelse og logins
 • Accept af betingelser
 • Undervisningsfag, undervisningserfaring og/eller pædagogikum
 • Favoritter (gemte jobopslag)
 • Jobagenter
   

3. Modtagere eller kategorier af modtagere
Gymnasiejob.dk videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre modtagere.
 

4. Opbevaring af dine personoplysninger
Gymnasiejob.dk opbevarer dine personoplysninger i 12 mdr. efter dit seneste login på systemet. Herefter udsender vi mail til dig, hvor du via link til login til på din profil aktivt skal bekræfte at fastholde din profil og tilhørende Jobagenter. Såfremt du ikke bekræfter via mail-linket slettes din profil automatisk 14 dage efter udsendelse af bekræftelsesmail.

Efter sletning er alt data om dig fjernet, og din profil kan ikke genskabes. Du kan til enhver tid oprette en ny profil, skulle din gamle profil være blevet slettet ved en fejl.

Ønsker du at slette alle dine oplysninger hos os, kan du gøre det ved at kontakte os, eller direkte på "Min profil" når du er logget ind.
 

5. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på enten support@gymnasiejob.dk eller +45 7670 4079.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 

6. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.