Generelle vilkår og handelsbetingelser for køb og anvendelse af produkter på Gymnasiejob.dk

Om Gymnasiejob.dk
Virksomheden OPENING a/s med CVR 27126537, driver Gymnasiejob.dk på vegne af Danske Gymnasier, Danske HF & VUC og Danmarks Private Skoler.
Gymnasiejob.dk består af et e-rekrutteringssystem og en jobportal.
Institutioner, der er medlem af Danske Gymnasier, Danske HF & VUC og Danmarks Private Skoler har ubegrænset adgang til at annoncere stillinger indenfor stx, hf, ib og/eller eb ligesom institutionen kan annoncere stillinger for andre gymnasiale uddannelser på de arbejdssteder, hvor institutionen betaler kontingent for deres stx, hf, ib og/eller eb elever).

Produkter og priser
OPENING a/s udbyder nedenstående produkter på Gymnasiejob.dk, der kan købes af alle enheder med aktivitet relateret til gymnasial undervisning.

”Enkelt stillingsopslag”
Indeholder

 • Aftaleperiode: Fra ikrafttrædelsesdato til ansøgningsfrist angivet af kunden på stillingsopslag
 • Adgang til annoncørportal på Gymnasiejob.dk (tidsubegrænset)
 • Adgang til at oprette og administrere egne annoncer med eksternt ansøgningslink
 • Opslagsstatistik
 • Fri support (hverdage fra 08:00-17:00 på telefon og mail)

Pris

 • 1 opslag, kr. 10.000 + moms.

”Abonnement”

Indeholder

 • Aftaleperiode: 12 mdr abonnement pr. arbejdssted fra ikrafttrædelsesdato
 • Virksomhedsprofil på system og mulighed for at administrere flere arbejdssteder
 • Mulighed for at kandidater kan abonnere på dit arbejdssted
 • Ubegrænset adgang til komplet og brugervenligt E-rekrutteringssystem, herunder at kunne anvende systemet til andre stillingskategorier og publiceringer end Gymnasiejob.dk, ”widget” til visning af stillinger på egen hjemmeside og funktion til handicappedes påberåbelse af fortrinsret til samtale.
 • Direkte eksport til Jobnet.dk
 • Udvidet statistik
 • Fri support (hverdage fra 08:00-17:00 på telefon og mail)

Pris

 • Op til 10 publicerede opslag, kr. 35.000 pr. år
 • Ubegrænset antal publicerede opslag, kr. 50.000 pr. år

Prisen er pr. arbejdssted. Efterfølgende arbejdssteder under samme institution får 30% rabat (er 1. arbejdssted en del af samme institution som et medlem hos en af foreningerne bag Gymnasiejob.dk opnås allerede 30% rabat for dette).

Levering og ikrafttrædelse
Efter kundens bestilling og OPENINGs godkendelse af bestilling oprettes produktet i Gymnasiejob.dk systemet som sender e-mail til kunden med oplysning om adgang til system. Denne mail udgør levering af produktet til kunden og dato ikrafttrædelsesdato for aftaleperiode.

Betalingsbetingelser
OPENING a/s fremsender faktura efter levering til kunden. Forfaldsdato for betaling er 14 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af forfaldsdatoen forbeholder OPENING a/s sig ret til at opkræve et rykkergebyr og beregne en rente på 1,5% pr. måned.

Fortrydelse og returnering
Produkter på Gymnasiejob.dk tilbydes udelukkende til virksomhedskunder med et gyldigt CVR-nummer og vores service er dermed business to business.
Produkter på Gymnasiejob.dk kan ikke fortrydes eller afbrydes i perioden. Eventuelt ophør med brug af produkterne medfører ikke refusion eller forholdsmæssig tilbagebetaling.

Opsigelse af abonnement
Abonnementer fornys automatisk for ny 12 mdr aftaleperiode med mindre det opsiges via mail til support@gymnasiejob.dk senest 1 md før udløb aktuel periode.

Opdateringer og driftsstabilitet
OPENING a/s forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Gymnasiejob.dk. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til systemet mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for systemet, men tager forbehold for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på systemet, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for OPENING a/s kontrol. 

OPENING a/s’ ejerskab og kundens brugsret
OPENING a/s har den fuldstændige ophavsret til systemet og ejerskab til produkter, der udbydes på Gymnasiejob.dk. Kunden erhverver med sit køb af enten ”Enkelt stillingsopslag”, brugsret til anvendelse af ”Annoncørportal”, eller ”Abonnement”, brugsret til anvendelse af e-rekrutteringssystem, for den købte aftaleperiode. 

OPENING a/s’ rettigheder
OPENING a/s forbeholder sig ret til at ændre design, funktionalitet eller et stillingsopslag, såfremt tekniske hensyn kræver det, eller stillingsopslaget ikke overholder gældende love og bestemmelser.

Generelt om ansvar for persondata på Gymnasiejob.dk
Gymnasiejob.dk overholder gældende GDPR lovgivning ud fra den til hver tid gældende Databehandleraftale for eksterne annoncører [link].
OPENING a/s behandler, i medfør af aftale med kunden om køb og anvendelse af produkter på Gymnasiejob.dk, de personoplysninger, der er nødvendige for leverancen.
OPENING a/s har ansvar for personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med jobportalen. Kunder, der har købt abonnement med adgang til e-rekrutteringssystem, har ansvar for alle data oprettet af kunden i e-rekrutteringssystemet og er desuden dataansvarlig for jobansøgninger, der modtages i e-rekrutteringssystemet.
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, kan du skrive til nh@opening.dk eller ringe på tlf. 2819 3336.