HØJE-TAASTRUP PRIVATE GYMNASIUM SØGER NY REKTOR

Skolen har p.t. en konstitueret leder efter den forrige rektor gik på pension, og vi søger derfor en ny rektor, der kan starte på skolen i begyndelsen af skoleåret 2020/21. Der vil være en overgangsperiode, hvor den nuværende konstitueret rektor fungerer i posten. Fra september måned 2020 overtager den nye rektor stillingen officielt.

Om Høje-Taastrup Private Gymnasium 

Høje-Taastrup Private Gymnasium er etableret i 2014 og er således stadig under udvikling. På skolen er vi stolte af at kunne tilbyde en dansk gymnasial uddannelse indenfor nogle helt særlige rammer. Skolen er præget af åbenhed og tolerance og er et positivt alternativ for elever, der ønsker en anerkendende og mangfoldig atmosfære. På skolen har vi et skolemiljø i faste og trygge rammer, hvor lærerstaben, skolens ledelse og øvrige medarbejdere, elever og forældrekreds udviser gensidig respekt og samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for en god skolegang, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elev.

Uddannelserne og undervisningen 

På Høje-Taastrup Private Gymnasium kan eleverne vælge mellem STX- og HF-uddannelserne. STX-uddannelsen er struktureret sådan, at eleverne foruden at vælge studieretning vælger en fagpakke, som træder i stedet for en række c-niveaufag. Der er udbudt 3 fagpakker:

●     Medie og kommunikation: Medie B og kommunikation og IT A

●     Business: Virksomhedsøkonomi B, afsætning B og erhvervsjura C

●     Sundhed: Biologi B, kemi C og idræt B

Organisationen

Høje-Taastrup Private Gymnasium er en arbejdsplads med fokus på medarbejderinddragelse i alle dele af organisationen. Lærerkollegiet består af engagerede medarbejdere der dagligt løfter opgaver, der også rækker ud over undervisningslokalet. Samværet, undervisningen og læringen på Høje Taastrup Private Gymnasium er præget af skolens værdigrundlag. Dette hviler på tre søjler:

●     Den faglige og tværfaglige undervisningsindhold

●     Forberedelse af eleverne til aktivt nationalt og globalt medborgerskab

●     Det mellemmenneskelige forhold i skolehverdagen

Høje-Taastrup Private Gymnasium har til huse på Erik Husfeldts Vej i Høje-Taastrup. Skolen er af en størrelse, hvor alle elever og medarbejdere ses dagligt, stort set alle kender hinanden, og der er fysisk og mentalt kort mellem klasselokaler, lærerværelset og ledelseskontorer.

Skolen er en privat selvejende institution, som finansieres af statstilskud og elevernes egenbetaling. Omsætningen er i øjeblikket på ca. 12 mill.kr. om året og der arbejdes stadig med at øge skolens egenkapital, hvorfor det er nødvendigt, at der hver år leveres et overskud på driften.

Faglige kvalifikationer: Vi forestiller os, at ansøgere har følgende kvalifikationer:

●     Erfaring med ledelse i gymnasie-/ungdomsuddannelsessektoren.

●     Dokumenteret erfaring ift. ledelsesmæssige og strategiske resultater i nuværende eller tidligere job.

●     Et godt kendskab til og viden om den politiske udvikling på ungdomsuddannelsesområdet med særligt fokus på gymnasieområdet.

●     Erfaring med ledelse af vidensmedarbejdere på undervisningsområdet

●     Erfaring med udvikling af uddannelsesinstitutioner

●     Erfaring med undervisning i den gymnasiale sektor, gerne med kendskab til undervisning af elever fra gymnasiefremmede miljøer og med andre sproglige og kulturelle baggrunde end dansk.

●     Relevant kandidatgrad og pædagogikum.

Personlige kompetencer: Som den kommende rektor har du helhedsforståelse, organisationsperspektiv og kan omsætte dette til strategiske initiativer og indsatser. Derudover er du:

●     En tydelig leder, der ved, at langtidsholdbare resultater opnås i samspil og i tillidsfulde samarbejdsrelationer - og som selv kan bidrage til sådanne.

●     Professionelt eksekverende, når situationen kræver det og sikrer dig det rette handlegrundlag gennem en analytisk tilgang.

●     En dygtig kommunikator, der kan skabe og formidle en fælles fortælling (både eksternt og internt). Netværksskabende tilgang.

●     Troværdig og empatisk i relationer til både elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere.

●     En leder der aktivt inddrager organisationen i udviklingsarbejdet fremadrettet, og har fokus på at anvende organisatoriske ressourcer og personlige kompetencer blandt medarbejderne

●     En leder der vil videreføre en arbejdskultur der bygger på tillid og selvledelse

●     En leder med naturlig autoritet med personligt nærvær i sin fremtoning, der ser sig selv som værdiskabende i en travl hverdag.

●     Trives med at engagere sig aktivt i en kompleks og omskiftelig hverdag.

●     Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst.  

Henvendelse vedrørende stillingen kan ske til skolens bestyrelsesmedlem Nedzat Asanovski på e-mail nasanovski@ish.dk

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Høje Taastrup Private Gymnasium
 • Adresse
  Erik Husfeldts Vej 2, 2630 Taastrup
 • Stillingskategori
  Rektor
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Ansættelsens start
  01-08-2020
 • Jobnr.
  63604
 • Ansøgningsfrist
  28-02-2020
Opret jobagent
På baggrund af dette job