Adjunkt/Lektor i fagene naturgeografi, biologi, engelsk, historie samt årsvikariater i fysik, psykologi, idræt og evt. andre fag indenfor science og matematik

Stillignen er udløbet