Risskov Gymnasium

Risskov Gymnasium søger pædagogisk leder

Da en af vores pædagogiske ledere har valgt at søge nye udfordringer, søger vi ny kollega til tiltrædelse d. 1. oktober eller 1. november 2020.

Vi søger en pædagogisk leder, som med engagement og drive vil være med til at skabe en skolehverdag, hvor faglighed og trivsel prioriteres for både elever og ansatte. Vi ønsker os en skole, hvor der er mod til nytænkning, samtidig med at vi holder skolens gode traditioner i hævd.  En af skolens værdier er ”ambitiøs faglighed”, og vi arbejder målrettet med at sikre den enkelte elev det allerbedste udgangspunkt for videre studier. Det er vores vision, at vi vil være tæt på den enkelte elev, så vi kan udfordre og støtte hver enkelt elev bedst muligt.

Et vigtigt indsatsområde for skolen er at øge rekrutteringen til de sproglige, den musikfaglige og de naturvidenskabelige studieretninger. Vi har derfor iværksat en række initiativer, som skal understøtte dette, og det er et fokusområde, som også vil kræve en indsats i de kommende år.

Risskov Gymnasium har gennem nogle år arbejdet systematisk med at skabe en bæredygtig skole, og vi er certificeret ”Grøn Skole”.  Vi vil gerne sætte fokus på bæredygtighed både i miljømæssig og social forstand, fordi vi derigennem viser eleverne, hvordan man aktivt kan tage medansvar for fællesskabet. Samtidig vil vi gerne udfordre eleverne til at tænke over, hvordan de kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling – både lokalt, regionalt og globalt. Vores nye kollega skal derfor være med til at understøtte vores grønne profil.

Vi søger en leder, som kan balancere mellem udviklingsopgaver og driftsopgaver, og som både kan trives med, at driftsopgaverne i perioder fylder meget, og som kan sikre et samspil mellem drift og udvikling.

Du skal have lyst til at indgå i en teamledelse, som består af rektor, vicerektor, to pædagogiske ledere samt en sekretariatsleder. Du skal være en holdspiller, som trives i samarbejdsrelationer med alle grupper på skolen. Vi ønsker en ny kollega, som gerne vil være med til at understøtte både samarbejde og fællesskab på skolen.

Vi søger en pædagogisk leder som:
Har et stærkt pædagogisk engagement og som interesserer sig brændende for skoleudvikling
Har lyst til og mod på ledelsesopgaven
Er udviklingsorienteret
Er god til at indgå i dialog med både elever og øvrige medarbejdere
Er god til at indgå i samarbejde
Er god til at kommunikere klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt
Har talent for at planlægge og organisere
Har lyst og evne til at være en motiverende personaleleder
Har blik for at etablere gode eksterne kontakter
Kan trives med en uforudsigelig hverdag, hvor der er mange bolde i luften
Har humor og robusthed

Stillingen har fokus på kommunikation, rekruttering og internationalisering. Derudover indebærer stillingen blandt andet ansvar for planlægning af mundtlig eksamen. Alle pædagogiske ledere har ansvar for et antal klasser, ligesom alle ledere har personaleansvar. Opgavefordelingen i ledelsen kan ændre sig i de kommende år, så du skal også være villig til at arbejde med andre ansvarsområder.
Det er vigtigt, at du er en nærværende leder, som har lyst til at indgå i skolens dagligdag på alle niveauer.

Der er tale om en fuldtidsstilling med tilknyttet undervisningsforpligtelse. Ansøgere skal derfor have undervisningskompetence inden for et eller flere fag i gymnasiet.

Vi opfordrer dig til at læse mere om skolen på www.risskov-gym.dk. Du er velkommen til at kontakte rektor Gitte Horsbøl for yderligere oplysninger på tlf. 86214077 eller pr. mail gh@risskov-gym.dk.

Løn og ansættelsesforhold sker i i henhold til gældende overenskomst mellem Staten og Djøf.

Ansøgning
Ansøgningen sendes via Gymnasiejob.dk senest d. 18. august. Vi beder om, at ansøgningen indeholder en motiveret ansøgning, relevante eksamenspapirer, pædagogikumudtalelse, cv samt evt. anbefalinger.

Vi planlægger at afholde samtaler i løbet af uge 35. Ansøgere vil få besked om evt. samtale senest d. 21. august.

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Risskov Gymnasium
 • Adresse
  Tranekærvej 70, 8240 Risskov
 • Undervisningsfag
  Astronomi & Billedkunst & Biologi & Bioteknologi & Dansk & Dramatik & Engelsk & Erhvervsøkonomi & Filosofi & Fransk & Fysik & Græsk & Historie & Idræt & Kemi & Latin & Matematik & Mediefag & Musik & Naturgeografi & Oldtidskundskab & Psykologi & Religion & Samfundsfag & Spansk & Tysk
 • Stillingskategori
  Pædagogisk leder & Uddannelsesleder
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Geografi
  Region Midtjylland
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Jobnr.
  64009
 • Ansøgningsfrist
  18-08-2020
Opret jobagent
På baggrund af dette job