Vicerektor til Høje Taastrup Private Gymnasium

Høje Tåstrup Private Gymnasium søger en ny vicerektor med tiltrædelse pr. 1. august 2021. 

 

Om Høje-Taastrup Private Gymnasium 

Høje-Taastrup Private Gymnasium er etableret i 2014 og er således stadig under udvikling. På skolen er vi stolte af at kunne tilbyde en dansk gymnasial uddannelse indenfor nogle helt særlige rammer. Skolen er præget af åbenhed og tolerance og er et positivt alternativ for elever, der ønsker en anerkendende og mangfoldig atmosfære. På skolen har vi et skolemiljø i faste og trygge rammer, hvor lærerstaben, skolens ledelse og øvrige medarbejdere, elever og forældrekreds udviser gensidig respekt og samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for en god skolegang, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elev.

Uddannelserne og undervisningen 

På Høje-Taastrup Private Gymnasium kan eleverne vælge mellem STX- og HF-uddannelserne. STX-uddannelsen er struktureret sådan, at eleverne foruden at vælge studieretning vælger en fagpakke, som træder i stedet for en række c-niveaufag. Der er udbudt 3 fagpakker:

●     Medie og kommunikation: Medie B og kommunikation og IT A

●     Business: Virksomhedsøkonomi B, afsætning B og erhvervsjura C

●     Sundhed: Biologi B, kemi C og idræt B

Organisationen

Høje-Taastrup Private Gymnasium er en arbejdsplads med fokus på medarbejderinddragelse i alle dele af organisationen. Lærerkollegiet består af engagerede medarbejdere der dagligt løfter opgaver, der også rækker ud over undervisningslokalet. Samværet, undervisningen og læringen på Høje Taastrup Private Gymnasium er præget af skolens værdigrundlag. Dette hviler på tre søjler:

●     Den faglige og tværfaglige undervisningsindhold

●     Forberedelse af eleverne til aktivt nationalt og globalt medborgerskab

●     Det mellemmenneskelige forhold i skolehverdagen

Høje-Taastrup Private Gymnasium har til huse på Erik Husfeldts Vej i Høje-Taastrup. Skolen er af en størrelse, hvor alle elever og medarbejdere ses dagligt, stort set alle kender hinanden, og der er fysisk og mentalt kort mellem klasselokaler, lærerværelset og ledelseskontorer.

Skolen er en privat selvejende institution, som finansieres af statstilskud og elevernes egenbetaling. 

Faglige kvalifikationer: Vi forestiller os, at ansøgere har følgende kvalifikationer:

●     Erfaring med ledelse i gymnasie-/ungdomsuddannelsessektoren.

●     Dokumenteret erfaring ift. ledelsesmæssige og strategiske resultater i nuværende eller tidligere job.

●     Erfaring med ledelse af vidensmedarbejdere på undervisningsområdet

●     Erfaring med udvikling af uddannelsesinstitutioner

●     Erfaring med undervisning i den gymnasiale sektor, gerne med kendskab til undervisning af elever fra gymnasiefremmede miljøer og med andre sproglige og kulturelle baggrunde end dansk.

●     Relevant kandidatgrad og pædagogikum.

Personlige kompetencer: Som den kommende vice-rektor har du helhedsforståelse, organisationsperspektiv og kan omsætte dette til strategiske initiativer og indsatser. Derudover er du:

●     En tydelig leder, der ved, at langtidsholdbare resultater opnås i samspil og i tillidsfulde samarbejdsrelationer - og som selv kan bidrage til sådanne.

●     Professionelt eksekverende, når situationen kræver det og sikrer dig det rette handlegrundlag gennem en analytisk tilgang.

●     En dygtig kommunikator, der kan skabe og formidle en fælles fortælling (både eksternt og internt). Netværksskabende tilgang.

●     Troværdig og empatisk i relationer til både elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere.

●     En leder der aktivt inddrager organisationen i udviklingsarbejdet fremadrettet, og har fokus på at anvende organisatoriske ressourcer og personlige kompetencer blandt medarbejderne

●     En leder der vil videreføre en arbejdskultur der bygger på tillid og selvledelse

●     En leder med naturlig autoritet med personligt nærvær i sin fremtoning, der ser sig selv som værdiskabende i en travl hverdag.

●     Trives med at engagere sig aktivt i en kompleks og omskiftelig hverdag.

 

 

 

Dine hovedopgaver

·       Strategisk udviklings- og planlægningsopgaver

·       Kommunikation – internt/eksternt

·       Arbejde med trivsel og kvalitet i undervisningen

·       Personaleansvaret for 5-10 lærere

·       Årgangsledelse

·       Ca. 50% undervisning

 

Kompetencer/personlig profil

·       Du kan fungere som igangsætter og være med til at sikre opfølgning og afslutning  

·       Du har erfaring med og indsigt i at arbejde med intern og ekstern kommunikation – strategisk såvel som på et operationelt niveau

·       Du er fortrolig med at arbejde med forskellige evalueringsformer i undervisningssektoren

·       Vi forventer, at du har gode relationskompetencer og kan kommunikere tydeligt på de forskellige niveauer

·       Du har gode it-kompetencer og forståelse for udnyttelse af digitale muligheder

·       Det er en fordel, hvis du har en formel lederuddannelse

Som leder forventer vi, at du arbejder empatisk, autentisk, udviklingsorienteret og fremstår med en tydelig personlig integritet. Du bidrager til, at skolen driftes som en moderne og udviklingsorienteret skole.

 

Ansøgning

Søg stillingen på www.gymnasiejob.dk

Ansøgningsfrist: 15. marts 2021

Yderligere oplysninger kan fås hos rektor Servet Dønmez sd@htpg.dk

Samtalerne gennemføres løbende.

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Høje Taastrup Private Gymnasium
 • Adresse
  Erik Husfeldts Vej 2, 2630 Taastrup
 • Stillingskategori
  Vicerektor
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Jobnr.
  64401
 • Ansøgningsfrist
  15-03-2021
Opret jobagent
På baggrund af dette job