GUX Sisimiut

Grundet øget undervisningsaktivitet og kommende ledige stillinger søger vi undervisere til at dække flere fag indenfor GUX-fagrækken. Vi foretrækker fastansættelser, men har også mulighed for at tilbyde tidsbegrænsede ansættelser i et begrænset omfang.

GUX – Hvem er vi?
GUX Sisimiut er en del af uddannelsesorganisationen KTI, der omfatter gymnasiet GUX, Råstofsskole, Jern- og Metalskole, Bygge- og Anlægsskole, Sprogcenter og DTU Artek. Miljøet på GUX Sisimiut er derfor præget af en såvel faglig som menneskelig diversitet, både blandt elever og undervisere, hvilket skaber et inspirerende læringsmiljø.

eGUX og fjernundervisning.
GUX Sisimiut udbyder også fjernundervisning. Fjernundervisning er derfor en undervisningsform, der er aktuel for alle, der arbejder på GUX Sisimiut.
Se mere på www.eGUX.gl 

Nordatlantisk Gymnasieklasse (NGK)
NGK-studieretningen startede i august 2019 som et samarbejde mellem GUX Sisimiut, Miðnám á Kambsdali, Færøerne, Verzlunarskoli, Island samt Gribskov Gymnasium, Danmark. NGK-klassen roterer mellem de fire lande, og starter 3.g op i Sisimiut august 2021.
Se mere på nordatlantisk.dk

GUX Sisimiut – mere end uddannelse
På GUX Sisimiut tilstræber vi i fællesskab at skabe dannelse og livslang læring gennem formelle og uformelle relationer, der løfter individuelt, socialt og samfundsmæssigt. 

Derfor er vores gymnasium kendetegnet af:
- Innovation og kollegialt samarbejde 
- Andetsprogsdidaktik og faglig nysgerrighed
- Rummelighed og omsorg 

Vi forventer: 
- en relevant uddannelsesbaggrund
- en underviser, der er fagligt velfunderet og didaktisk interesseret 
- en underviser, der interesserer sig for undervisning og læring i en flerkulturel kontekst
- en underviser, der kan se ud over eget klasserum

Vi kan tilbyde:
- et fleksibelt arbejdsmiljø
- et dynamisk arbejdsmiljø med muligheder for at indgå i udviklingsprojekter 
- et fagligt refleksivt arbejdsmiljø, hvor den pædagogisk-didaktiske samtale prioriteres højt. 

Endelig kan Sisimiut, som den andenstørste by i Grønland og med storslået natur i baghaven, tilbyde dig en fuldt ud moderne tilværelse, samt mulighed for at prøve kræfter med forskellige former for friluftsliv, fx fjeldvandring, hundeslæde, sejlads, jagt, ski, snescooterkørsel, etc.   

Ansættelsesplan forår 2021
- Ansøgningsfrist d. 11/3-21
- Udvælgelse af ansøgere i uge 14
- Ansættelsessamtaler i uge 16-17
- Besked om ansættelse løbende dog senest i uge 20
- For ansøgere i Grønland laves særskilte aftaler 

Vi forholder os ret til løbende at behandle ansøgninger / Ansættelse sker fra 1. august 2021 eller efter nærmere aftale. 

Yderligere information 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rektor Poul V. B. Jensen poje@kti.gl tlf. +299 55 86 77 

Læs mere om de grønlandske gymnasier på www.iserasuaat.gl

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.  Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Løn - og ansættelsesvilkår 
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation, eksempelvis AC-overenskomst med det Grønlandske Hjemmestyre.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Ønsker du yderligere information om Grønland, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under rekruttering. 

Kort om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret. 

CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.

 

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  GUX - Sisimiut
 • Adresse
  Postboks 1001, 3911 Sisimiut
 • Undervisningsfag
  Bioteknologi & Dansk & Engelsk & Grønlandsk & IT & Kommunikation & Kemi & Matematik & Psykologi & Teknologi
 • Stillingskategori
  Underviser
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Geografi
  Grønland
 • Ansættelsens start
  03-08-2020
 • Jobnr.
  64405
 • Ansøgningsfrist
  11-03-2021
Opret jobagent
På baggrund af dette job