Frederikshavn Gymnasium

Faste stillinger og årsvikariater på Frederikshavn Gymnasium

Frederikshavn Gymnasium søger pr. 1/8 2021 undervisere til skoleåret 2021/22, svarende i alt til ca. 4-5 fuldtidsstillinger indenfor følgende fag:

 • Dansk
 • Historie
 • Idræt
 • Kemi
 • Latin (almen sprogforståelse)
 • Matematik
 • Naturgeografi / geografi
 • Samfundsfag
 • Tysk

Vi forventer, der bliver tale om 2 faste stillinger og 2-3 årsvikariater. Kandidater med undervisningskompetence i flere af ovenstående fag vil have vores særlige interesse og hvis man ikke har undervisningskompetence i mindst ét af ovennævnte fag, bedes man undlade at søge. Vi beder desuden ansøgere om at angive, hvorvidt man er interesseret i faste stillinger og/eller årsvikariater.

Frederikshavn Gymnasium er Danmarks nordligste gymnasium med ca. 610 elever, som er fordelt på uddannelserne stx, hf og maritim student (stx & hf). Skolen har ca. 70 ansatte, hvoraf lærerkollegiet udgøres af ca. 58 lærere med en god erfarings- og aldersspredning og som kendetegnes ved en uhøjtidelig og kollegial omgangstone, hvor nyansatte hurtigt føler sig godt tilpas. Alle nyansatte tildeles en kollega som mentor og alle lærere har egen arbejdsplads på delte kontorer. Skolens ansatte har et godt kollegialt sammenhold med mange sociale aktiviteter.

Gymnasiet tilbyder attraktive og velholdte rammer for undervisningen, herunder mange nyrenoverede faciliteter. Det seneste, store projekt er den moderne sportsplads med en synlig placering i bybilledet. Frederikshavn Gymnasium bidrager også aktivt som kultur- og vidensinstitution i lokalsamfundet, ligesom gymnasiet arbejder tæt sammen med det lokale erhvervsliv og andre uddannelsesinstitutioner i lokalområdet.

Frederikshavn Gymnasium har internationalt samarbejde med partnerskoler i flere europæiske lande, samt i Japan. Flere naturvidenskabelige studieretninger deltager desuden i det internationale projektsamarbejde Young Scientists.

Samtidig er skolen en tryg ramme om et levende og udviklende ungdomsliv med en bred vifte af fælles oplevelser. Der er ingen tvivl om, at 2, 3 eller 4 år på gymnasiet er med til at udvikle og forme de unge mennesker, og vi gør vores yderste til, at gymnasietiden bliver en væsentlig og mindeværdig periode i de unges liv. Eller som vi siger: Frederikshavn Gymnasium – med dig resten af dit liv.

Læs mere om skolen på vores hjemmeside www.frhavn-gym.dk eller find os på Facebook.

Motiveret ansøgning med CV, eksamenspapirer og anbefalinger sendes via Gymnasiejob.dk. Vi orienterer os løbende i indkomne ansøgninger og forbeholder os ligeledes ret til løbende samtaler. Ansøgninger skal dog sendes senest fredag den 14. maj 2021 kl. 10.00 (knappen "Søg jobbet" herunder)

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, så kontakt rektor Thomas Svane Christensen eller
uddannelsesleder Per Høberg. Begge træffes på tlf.: 98 42 44 33. Mailadresser findes på skolens hjemmeside.

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Frederikshavn Gymnasium
 • Adresse
  Kærvej 1, 9900 Frederikshavn
 • Undervisningsfag
  Dansk & Historie & Idræt & Kemi & Latin & Matematik & Naturgeografi & Samfundsfag & Tysk
 • Stillingskategori
  Adjunkt/lektor & Vikariat
 • Ansættelsesforhold
  Deltid & Fuldtid
 • Geografi
  Region Nordjylland
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Jobnr.
  64526
 • Ansøgningsfrist
  14-05-2021
Opret jobagent
På baggrund af dette job