Silkeborg Gymnasium

Uddannelseschef søges til Silkeborg Gymnasium

Silkeborg Gymnasium søger pr. 1. august 2021 en ny uddannelseschef.

Skolens ledelse består af rektor, vicerektor og fire uddannelseschefer, der indgår i et tæt samarbejde, samtidig med at den enkelte uddannelseschef har et stort selvstændigt ansvar.

Uddannelsescheferne har både et personalemæssigt, pædagogisk og administrativt ledelsesansvar.

Den enkelte uddannelseschef har det ledelsesmæssige ansvar for undervisningen i 10-11 klasser, herunder alle forhold vedrørende eleverne. Endvidere er uddannelseschefen nærmeste leder for ca. 25 lærere.

Der vil i forbindelse med ansættelse af en ny uddannelseschef blive foretaget en opgavefordeling i den samlede ledelse, der afspejler de enkelte lederes interesser og kompetencer.

Du skal ikke nødvendigvis have erfaring med ledelse eller administration, men du skal have demonstreret anlæg for ledelsesmæssigt, organisatorisk og administrativt arbejde.

Du skal have lyst og evne til synlig ledelse, samtidig med at din ledelsesstil skal være åben og tillidsvækkende.

Du skal være fagligt og pædagogisk velfunderet, og vi forudsætter, at du har nogle års erfaring med undervisning i gymnasiet og har gennemført pædagogikum.

Du skal være optaget af at videreudvikle studieretningsgymnasiet og i det hele taget være udviklingsorienteret og initiativrig.

Du skal være dygtig til at kommunikere – både skriftligt og mundtligt.

Og ikke mindst skal du have humoristisk sans.

Såfremt du ikke allerede har en masteruddannelse – eller tilsvarende – i ledelse, vil det være en betingelse, at du gennemfører en sådan i løbet af de første ansættelsesår.

Der er undervisningsforpligtelse knyttet til stillingen.

Motiveret ansøgning og relevante bilag uploades på gymnasiejob.dk

Ansøgningsfrist: Mandag den 14. juni 2021.

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til rektor Tina Riis Mikkelsen eller vicerektor Brian Krog Christensen, tlf. 86 81 08 00.

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Silkeborg Gymnasium
 • Adresse
  Oslovej 10, 8600 Silkeborg
 • Stillingskategori
  Pædagogisk leder
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Geografi
  Region Midtjylland
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Jobnr.
  64736
 • Ansøgningsfrist
  14-06-2021
Opret jobagent
På baggrund af dette job