VIKARIAT I FAGENE MATEMATIK, HISTORIE, FRANSK, IDRÆT OG MUSIK

RYSENSTEEN GYMNASIUM flere vikariater til besættelse d. 25/10.

Ved Rysensteen Gymnasium tilbydes flere vikariater i fagene matematik, historie, fransk, idræt, musik. Både ansøgere med og uden pædagogikum har interesse.

Rysensteen Gymnasium ligger i hjertet af København på Vesterbro og rummer ca. 1150 elever og 115 ansatte. Den gamle hovedbygning ligger 200 meter fra Københavns Hovedbanegård, og undervisningen på ’Campus Rysensteen’ foregår både i skolens hovedbygning, i sciencelokalerne i Brune Kødby, i DGI-byen samt i vores indrettede ’lærende laboratorium’ på Flæsketorvet i Hvide Kødby.

Rysensteen har gennem de sidste 10-11 år udviklet en markant international profil, som vi kalder Global Citizenship Programme (GCP). Alle klasser har en partnerskole et sted i verden, og undervisningen tones med perspektiver, der er væsentlige for det land eller den region, som partnerskolen er beliggende i, og har dannelsesmæssigt fokus på verdensborgerskab. Det er derfor helt nødvendigt, at man som underviser på Rysensteen Gymnasium har et internationalt engagement, som kommer til udtryk i selve undervisningen gennem faglige perspektiver samt i deltagelse i værtskaber, når vi har internationale delegationer på besøg. 

Global Citizenship Programme rummer et tæt samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner, organisationer samt erhvervslivet både i indland og udland ligesom store dele af skolens talentprogram har et internationalt perspektiv. Vi har udviklet en GCP-læreplan og - vejledning samt en faglig og tværfaglig progressionsplan, der kan læses på www.rysensteen.dk

Ud over dette meget konkrete program for global dannelse arbejder vi på Rysensteen Gymnasium også konkret med faglig dannelse og almen dannelse. Vi har beskrevet en Rysensteenerdidaktik # 2 (kan læses på hjemmesiden) og arbejder nu med alle de digitale erfaringer fra lockdown-perioderne. I indeværende skoleår har vi sat projektet ”Generobring af dannelsen efter corona” på dagsordenen, som alle lærere har del i med både mindre og større projekter.

På Rysensteen Gymnasium tager vi skolens værdigrundlag aIlvorligt – både i den daglige kommunikation og i undervisningen. Respekt for den enkelte og fællesskabet ligger os stærkt på sinde, hvilket især kan fornemmes gennem omgangsformen både mellem elever og lærere, lærerne imellem og mellem ledelse og lærere. Her taler vi i øjenhøjde, og kerer os om den enkelte. Vores grundlæggende værdier er forkortet til NORA som står for Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed.

Rysensteen Gymnasium er en fremtidsorienteret arbejdsplads, som tilbyder et velfungerende kollegialt arbejdsmiljø præget af engagement, dialog, videndeling og stor lyst til at deltage i sociale arrangementer uden for undervisningstiden. Skolen har en sund økonomi, gode faciliteter og moderne udstyr, og alle lærere får udleveret en Macbook samt en iPhone. Efteruddannelse prioriteres højt. Alle nyansatte lærere får tilknyttet en mentor, og der afholdes løbende møder mellem de nyansatte og ledelsen.

Vi forventer til gengæld, at man som lærer brænder for uddannelse og undervisning, er en ualmindelig god formidler med et stærkt fagligt fundament, og har lyst til at være på en skole med den særlige profil som Rysensteen Gymnasium har.

Hvis du har spørgsmål, som du ikke får besvaret på hjemmesiden, kan du kontakte os på 33 24 43 11. Vi vil så forsøge at besvare dine spørgsmål

Samtaler afholdes løbende.

Send din ansøgning via www.gymnasiejob.dk inklusiv alle relevante bilag og eksamenspapirer. Det er en stor hjælp for os, hvis du samler alle bilag i én fil. Bemærk, at kun ansøgninger, der er modtaget elektronisk via ovennævnte hjemmeside, vil komme i betragtning.

Ansøgningsfrist er mandag d.27. september 2021 kl.12:00.

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Rysensteen Gymnasium
 • Adresse
  Tietgensgade 74, 1704 København V
 • Undervisningsfag
  Fransk & Historie & Idræt & Matematik & Musik
 • Stillingskategori
  Vikariat
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Ansættelsens start
  25-10-2021
 • Jobnr.
  64992
 • Ansøgningsfrist
  27-09-2021
Opret jobagent
På baggrund af dette job