Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Design og Kommunikation IT

Årsvikariat i Design B og Kommunkation IT A

Stillingen omfatter et 1.g hold i Design B og et 1.g hold i Kommunikation it A.

Vi har en lokal studieretning, hvor studieretningsfagene er de to fag fra HTX og resten af fagene er STX fag. Stillingen kan evt kombineres med timer i Dansk

Hvem er vi?

 • Bagsværd Kostskole og Gymnasium er en privatskole med STX, Kostskole, Grundskole og SFO.  
 • Vi har ca. 1000 elever hvoraf ca. 240 er gymnasieelever. Vi er et gymnasium med høj faglighed og stor rummelighed.
 • Vi ligger højt i snit og løfteevne. Vi har 4 spor og har gennem de seneste 10 år udviklet et koncept med 5 årige gymnasieforløb med forskelligt fokus; hhv. en biotekklasse, en globalklasse og en digitalklasse. Disse elever starter i 8. klasse og bliver undervist af gymnasielærere i de fag, der er centrale for deres studieretning. Eleverne er optaget efter screening af motivation og fagligt niveau. De er derfor nået længere, når de kommer i 1.g end normalt.
 • Vores klasser er typisk på mellem 18 og 24 elever, og vi kender derfor alle elever godt, således at vi kan støtte dem både i forhold til de stærke sider og på de områder, hvor de har brug for ekstra hjælp.
 • Vi har fokus på talent – i en bred forstand, og ca. 2/3 af vores elever deltager i et bredt spektrum af forskellige former for forenings- og talentarbejde og er læringsparate og initiavrige. 
 • Vi har et bredt sammensat lærerkollegie af meget entusiastiske og dygtige lærere, der har stor erfaring i at arbejde sammen på tværs af fagene

Vi forventer af dig at:

 • Du er en dygtig formidler af dine fag, som kan gøre stoffet spændende og forståeligt, også når det bliver svært, abstrakt eller måske kedeligt for eleverne.
 • Du har interesse i pædagogisk udvikling og i at udvikle og vedligeholde dine kompetencer.
 • Du møder eleverne på en åben og positiv måde og opfatter at alle, der gør en indsats, kan blive dygtige til et fag.
 • Du forstår din opgave som rollemodel for gymnasiets elever.
 • Du kan lide at arbejde med unge mennesker og har et godt humør.
 • Er god til at samarbejde og dele viden, forløb mv med kolleger, så erfaring og inspiration spredes.

Bestået pædagogikum er ønskeligt, men ikke et krav. Undervisningserfaring er en fordel.

Vi tilbyder:

 • En velfungerende skole, hvor alle bliver set og hørt.
 • Et mindre og nært lærerkollegium med godt samarbejde, og som er gode til at have det sjovt sammen
 • Fokus på pædagogisk udvikling og på udvikling af lærerrollen.
 • Gode muligheder for efteruddannelse.

Læs mere om skolen på www.bagkost.dk eller skolens facebookside.

Motiveret ansøgning vedlagt CV og dokumentation for uddannelsesmæssig baggrund (eksamensbeviser medsendes) samt eventuelle pædagogikumpapirer sendes hurtigst muligt, men senest 14. november  2021 via gymnasiejob.dk. Vi indkalder løbende til samtale og ansætter når vi finder den rette.

Evt. spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til vicerektor Charlotte Moltke   29 24 21 64

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Bagsværd Kostskole og Gymnasium
 • Adresse
  Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd
 • Undervisningsfag
  Design & IT & Kommunikation
 • Stillingskategori
  Underviser
 • Ansættelsesforhold
  Deltid
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Ansættelsens start
  15-11-2021
 • Jobnr.
  65089
 • Ansøgningsfrist
  31-10-2021
Opret jobagent
På baggrund af dette job