Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Vikar til matematikhold - evt også programmering

Vi søger en  matematiklærer, der evt også skal kunne undervise i programmering

En af vores dygtige matematiklærere er blevet langtidssyg, og kommer tidligst tilbage til november. Vi søger derfor en vikar til nogle Matematik hold og måske et programmeringshold. Derudover vil det evt kunne komme på tale at tage 2 NV - informatik hold. Hvis sygeperioden forlænges kan der også blive tale om et 1.g Programmering B hold

 • Bagsværd Kostskole og Gymnasium er en privatskole med STX, Kostskole, Grundskole og SFO.  
 • Vi har ca. 1000 elever hvoraf ca. 250 er gymnasieelever. Vi er et gymnasium med høj faglighed og stor rummelighed.
 • Vi ligger højt i snit og løfteevne. Vi har 4 spor og har gennem de seneste 10 år udviklet et koncept med 5-årige gymnasieforløb med forskelligt fokus; hhv. en biotekklasse, en globalklasse og en digitalklasse. Disse elever starter i 8. klasse og bliver undervist af gymnasielærere i de fag, der er centrale for deres studieretning. Eleverne er optaget efter screening af motivation og fagligt niveau. De er derfor nået længere, når de kommer i 1.g end normalt.
 • Vores klasser er typisk på mellem 18 og 24 elever, og vi kender derfor alle elever godt, således at vi kan støtte dem både i forhold til de stærke sider og på de områder, hvor de har brug for ekstra hjælp.
 • Vi har fokus på talent – i en bred forstand, og ca. 2/3 af vores elever deltager i et bredt spektrum af forskellige former for forenings- og talentarbejde og er læringsparate og initiativrige.
 • Vi har et bredt sammensat lærerkollegie af meget entusiastiske og dygtige lærere, der har stor erfaring i at arbejde sammen på tværs af fagene.

Vi forventer af dig, at:

 • Du er en dygtig formidler af dine fag, som kan gøre stoffet spændende og forståeligt, også når det bliver svært, abstrakt eller måske kedeligt for eleverne.
 • Du har interesse i pædagogisk og didaktisk udvikling og i at udvikle og vedligeholde dine kompetencer.
 • Du møder eleverne på en åben og positiv måde og opfatter at alle, der gør en indsats, kan blive dygtige til et fag.
 • Du forstår din opgave som rollemodel for gymnasiets elever.
 • Du kan lide at arbejde med unge mennesker og har et godt humør.
 • Er god til at samarbejde og dele viden, forløb mv. med kolleger, så erfaring og inspiration spredes.

Bestået pædagogikum er ønskeligt, men ikke et krav. Undervisningserfaring er en fordel.

Vi tilbyder:

 • En velfungerende skole, hvor alle bliver set og hørt.
 • En meget udviklingsorienteret og velfungerende faggruppe, hvor alle forventes at bidrage.
 • Et mindre og nært lærerkollegium med godt samarbejde, og som er gode til at have det sjovt sammen.
 • Fokus på pædagogisk udvikling og på udvikling af lærerrollen.
 • Gode muligheder for efteruddannelse.

Læs mere om skolen på www.bagkost.dk eller skolens facebookside.

Motiveret ansøgning vedlagt CV og dokumentation for uddannelsesmæssig baggrund (eksamensbeviser medsendes)  samt eventuelle pædagogikumpapirer sendes hurtigst muligt, senest d.1. august 2022 via gymnasiejob.dk.

Bemærk, at vi indkalder løbende til samtale og ansætter, når vi finder den rette.

Evt. spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til vicerektor Charlotte Moltke tlf: 29 24 21 64.

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Bagsværd Kostskole og Gymnasium
 • Adresse
  Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd
 • Undervisningsfag
  Matematik
 • Stillingskategori
  Vikariat
 • Ansættelsesforhold
  Deltid
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Ansættelsens start
  01-08-2022
 • Jobnr.
  65812
 • Ansøgningsfrist
  01-08-2022
Opret jobagent
På baggrund af dette job