Rudolf Steiner-Skolen i Odense

Rektor til Steiner HF og Rudolf Steiner–Skolen i Odense

Rudolf Steiner-Skolen i Odense har stolte traditioner, faste rytmer og nærvær. Vi har udbudt Steiner HF siden 2018 og har i de forgangne år derfor gjort os en del erfaringer med denne, for os, forholdsvis nye ungdomsuddannelse som hf. Det er dog ikke nyt for os at have en ungdomsuddannelse. Det har vi haft siden starten af 80'erne.

For os består en skoles opgave i mere end at hjælpe eleverne med at nå bestemte faglige mål, da vi tror på, at der skabes ligevægt ved at fokusere på faglighed og kreativitet på tværs af fagene, og at dette giver en indre sikkerhed og tro på sig selv.

Vi ser vores brede vifte af teoretiske, håndværksmæssige og kunstneriske fag, som afgørende for at barnet, og senere det unge menneske, bevarer lysten til at lære og udvikler individuelle færdigheder, som det kan tage med sig videre i livet.

Deler du disse værdier er du måske den visionære og favnende rektor, vi søger. Du skal være rektor for hele skolen, fra børnehaveklasse til 2. hf, og i fællesskab med skolens kollegium og grundskoleleder skal du have blik for skolens helhed og samtidig sikre den fortsatte udvikling af vores Steiner HF.

Steiner HF byder på en udvidet fagpakke med en kombination af fag, som både omfatter humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk. Uddannelsen har et højt fagligt niveau og er Danmarks eneste ungdomsuddannelse uden eksaminer og karakterer, der er adgangsgivende til alle videregående uddannelser.

Steiner HF blev en realitet, da steinerskolernes 11. og 12. klassetrin i december 2016 blev godkendt som en del af den seneste gymnasiereform. Steiner HF bygger således videre på over 30 års erfaring med at give de unge et helt særligt fundament til at møde en verden, som i stigende grad efterspørger kompetencer og uddannelse, der giver dem evnen til at kunne gribe og forme en fremtid i hastig forandring.

Etableringen af Steiner HF byder på mange muligheder, som bl.a. fordrer, at du kan favne og få det allerbedste ud af både de steinerpædagogiske læringstilgange og de ministerielle krav. Som rektor forventes du at udvikle og definere roller og ansvarsområder i fællesskab med skolens kollegium, der kan sikre den optimale drift og udvikling af skolen i sin forholdsvis nye struktur.

Vi tilbyder en stilling, hvor du:

· sammen med et stærkt lærerteam og en velfungerende administration, kan stå i spidsen for en forholdsvis ny type ungdomsuddannelse.

· indgår i et fælles rektornet for de fem skoler, der udbyder Steiner HF.

· får en varieret hverdag, hvor undervisning af hf-eleverne også indgår.

· bliver en del af en skole i fortsat udvikling med en engageret medarbejder- og forældrekreds.

Vi forventer, at du:

· er åben over for steinerpædagogik.

· kan indgå i en dialogbaseret ledelsesform.

· har undervisningskompetence i mindst et gymnasialt fag, hvilket er et krav, ifølge Lov om private gymnasier.

· har en kandidatgrad, pædagogikum og gerne ledelseserfaring.

· har flair for og kan stå i spidsen for de politiske og administrative opgaver rettet mod ministeriet og andre eksterne interessenter.

· er fleksibel og har naturlig interesse i at støtte op om arrangementer, der kan ligge uden for normal arbejdstid.

· er åben og udadvendt og kan bidrage til branding af skolen og arbejdet med at fastholde gamle elever samt rekruttere nye.

Har du lyst til at være en del af skolens spændende udvikling og hverdag, glæder vi os til at høre fra dig.

 

Ansøgningen sendes til ansættelsesudvalget på mail: job@rss-odense.dk

For yderligere information kontakt:

Bestyrelsesformand, Signe Black, på sb@rss-odense.dk / 24 44 13 34

Læs mere om skolen og Steiner HF på rss-odense.dk og steinerhf-odense.dk

Ansøgningsfrist 15. august 2022

Ansættelsessamtaler afholdes løbende, primært i uge 34

Ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst med AC/Djøf og Finansministeriet.

Ansættelsesform: Fastansættelse på fuld tid.

Tiltrædelse: Efter aftale

Løn forhandles og tager udgangspunkt i de bestemmelser, der gælder for rektorer.

Fakta

 • Arbejdssted
  Rudolf Steiner-Skolen i Odense
 • Adresse
  Lindvedvej 64, 5260 Odense S
 • Stillingskategori
  Rektor
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Geografi
  Region Syddanmark
 • Ansættelsens start
  01-09-2022
 • Jobnr.
  65827
 • Ansøgningsfrist
  15-08-2022
Opret jobagent
På baggrund af dette job