pædagogisk leder

Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik

Nordgrønlands Gymnasiale Skole

Postboks 225  · 3950  Aasiaat

Telefon: +299 89 49 00 

Mailadresse: gux-aasiaat@gux-aasiaat.gl

Hjemmeside: www.gux-aasiaat.gl

 

 

GUX Aasiaat søger pædagogisk leder

Som ny pædagogisk leder skal du være en passioneret person, der brænder for gymnasiepædagogik og pædagogisk udvikling. Samtidig skal du have et leder-dna, der kommer til udtryk i smittende initiativrigdom, overblik og vedholdenhed. Endelig skal du have blik for personalepleje og -udvikling.

Der vil være en undervisningsforpligtelse knyttet til stilling som pædagogisk leder. Vi forventer du har en kandidatuddannelse og undervisningserfaring samt gerne relevant videreuddannelse indenfor gymnasie pædagogik.

Som pædagogisk leder indgår du i skolens ledelsesteam, der består af rektor, planlægningsleder og pædagogisk leder.

Helt overordnet er opgaven at stå i spidsen for skolens pædagogiske udvikling. Vi er i gang med forskellige nye initiativer, som skal plejes og udvikles. Du må derfor være både søgende og nysgerrig i forhold til at få vinklet tingene rigtigt i forhold til grønlandske kontekst.

Vi har en række større opgaver, der knytter sig til stillingen:

 • Ledelse af vores pædagogikumuddannelse
 • Udvikling af tværfaglige initiativer
 • Fortsat udvikling af skolens andetsprogspædagogik
 • Kvalitetssikring

Du er endvidere ansvarlig for en række løbende aktiviteter, eksempelvis afvikling af de større skriftlige opgaver, opgaver inden for skolens kvalitetssikringskoncept, MUS for dele af lærergruppen, ansvar for pædagogikum til nyuddannede kandidater og nylærerekursus.

Den person, vi søger som pædagogisk leder, skal være i stand til at styre dette område og samtidig sikre et transfer af al den energi, nytænkning og virkelyst, der knytter sig til pædagogikumafviklingen, til resten af lærerkollegiet.

Selvstyret har en generøs holdning til uddannelsesområdet. Således hedder det i gymnasielovgivningen, at lærere og ledere har ret og pligt til at deltage i forskningsbaseret efteruddannelse. Den pligt er vi meget indstillet på at efterleve. Det giver opgaver med udvikling og implementering af en efteruddannelsesstrategi og uddannelsesinitiativer for såvel de erfarne lærere som hele lærergruppen.

Gymnasieloven har gjort det obligatorisk at undervisningen tilrettelægges tværfagligt i dansk og grønlandsk, ligesom der lægges op til, at endnu flere undervisningsaktiviteter er tværfaglige. Vi har derfor behov for, at uddannelseslederen kan inspirere og støtte tværfaglige initiativer og kan være med til at tilrettelægge systematisk kompetenceløft på dette område.

Endelig er vi jf. gymnasieloven forpligtet til at basere vores undervisning på andetsprogspædagogik.

Det vil være vigtigt, at du som person er fagligt nysgerrig, opsøgende og samarbejdsorienteret. Endelig skal du være en god formidler, sådan at du til enhver tid er i stand til at lytte til lærernes input og at formidle dine tanker og ideer til lærerkollegiet.

Ansættelsen finder sted i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og Gymnasieskolernes Lærerforening fra 2019. Ancienniteten overføres mellem Grønland og Danmark, og pensionsindbetalinger foregår til Magistrenes Pensionskasse.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Interesseret? – så tag kontakt til rektor Dorthie Siegstad på e-mail Dorthie@gu-aasiaat.gl eller telefon +299 56 01 46. (Ring ikke før kl. 12 dansk tid på grund af tidsforskellen på 4 timer!).

Tiltrædelse efter aftale dog senest 1. november 2022.

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Nordgrønlands Gymnasiale Uddannelse
 • Adresse
  Postboks 225, 3950 Aasiaat
 • Stillingskategori
  Pædagogisk leder
 • Ansættelsesforhold
  Deltid
 • Geografi
  Grønland
 • Ansættelsens start
  01-11-2022
 • Jobnr.
  65990
 • Ansøgningsfrist
  14-10-2022
Opret jobagent
På baggrund af dette job