Odder Gymnasium

Deltidsvikar i latin - haster

Vi søger en deltidsvikar i latin i begrænset periode.

På grund af sygdom søger vi en vikar til latin-delen af AP hos tre 1g-klasser med start hurtigst muligt og med undervisning frem til og med uge 43.
Undervisningen udgør ca. 7 lektioner a' 70 minutter pr. uge (i 4 uger) og er fordelt på 3-4 dage pr. uge.

Om Odder Gymnasium:

Odder Gymnasium er et lokalforankret gymnasium med ca. 540 elever fordelt på 6-7 klasser pr. årgang og ca. 60 ansatte. Gymnasiet har en stærk og bred profil med et højt fagligt niveau og prioriterer at have studieretninger inden for både de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, sproglige og kreative områder.

På Odder Gymnasium er der en stærk kultur, en høj elevtrivsel og et meget engageret lærerkollegium. Vi lægger vægt på høj faglighed i de enkelte fag og i samspillet mellem fagene, og vi prioriterer at kunne rumme elever med forskellige baggrunde, interesser og drømme for videre uddannelse ved at give udfordringer til både de dygtige elever og til de elever, som skal have lidt ekstra hjælp.

Skolens tre grundværdier faglighed, fællesskab og engagement er styrende for vores måde at drive skole på. Vi ser trivsel som en forudsætning for læring, og respekt for den enkelte er et nøgleord – både respekt for den enkeltes evner og muligheder og respekt for hinanden som ligeværdige individer. Eleverne indgår i skolens demokratiske fællesskab med ansvarlighed og engagement, så de stimuleres og rustes til at fungere som ansvarlige, engagerede og demokratiske samfundsborgere.

Faglig og pædagogisk udvikling står centralt på Odder Gymnasium, både i de enkelte fag og studieretninger og mere generelt. Lærerne arbejder i teams med vidtgående beføjelser i tilrettelæggelsen af undervisningen og i samarbejdet om den enkelte klasse, og der er en levende pædagogisk diskussion blandt lærere og ledelse.

Flere oplysninger om Odder Gymnasium kan findes på skolens hjemmeside: www.odder-gym.dk.

Ansøgning og CV sendes elektronisk senest d. 28/9, 2022 via www.gymnasiejob.dk med dokumentation for gennemførte eksaminer, pædagogikum samt eventuelle referencer - der vil blive afholdt samtaler løbende. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 86 54 45 00.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge. 

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Odder Gymnasium
 • Adresse
  Østermarksvej 25, 8300 Odder
 • Undervisningsfag
  Latin
 • Stillingskategori
  Adjunkt/lektor & Vikariat
 • Ansættelsesforhold
  Timerester
 • Geografi
  Region Midtjylland
 • Ansættelsens start
  29-09-2022
 • Jobnr.
  66006
 • Ansøgningsfrist
  28-09-2022
Opret jobagent
På baggrund af dette job