Allerød Gymnasium

Allerød Gymnasium søger uddannelsesleder

Allerød Gymnasium søger en ny uddannelsesleder, der kan indgå i vores ledelsesteam sammen med skolens anden uddannelsesleder, vicerektor og rektor. Ledelsesteamet arbejder tæt sammen om at sikre, at vores elever får den bedst mulige uddannelse - både fagligt, dannelsesmæssigt og socialt. Vi vægter at have en uddelegerende ledelsesstil og at arbejde smidigt ift. såvel elever som medarbejdere og interessenter udefra. Vi arbejder tæt sammen i ledelsen med ugentlige faste møder, hvor vi arbejder på at spille hinanden stærkere, samtidig med at hvert medlem af teamet har ansvaret for egne arbejdsopgaver. Mange arbejdsopgaver løses i hverdagen i tæt samarbejde med vores dygtige medarbejdere på kontoret og med skolens koordinatorer. Vi trives alle med et godt grin i hverdagen!

Livet som uddannelsesleder er mangfoldigt. Det er præget af stærkt varierende arbejdsopgaver og -metoder, uforudsigelighed og mange relationer både indad i huset til elever og medarbejdere og udad til vores mange samarbejdspartnere. På en helt almindelig hverdag vil du også spontant opleve både at skulle servicere ansatte og elever.

Som uddannelsesleder kan man forvente at have opgaver af både udviklingsmæssig, ledelsesmæssig og administrativ art. Derfor er lyst og evner i forhold til alle disse aspekter en forudsætning og en vis erfaring er derudover et plus.

Det er vigtigt, at medarbejderne involveres i udviklingen af skolen, og at du samtidig er med til at sætte retningen. Derfor søger vi en uddannelsesleder, der er empatisk og tillidsskabende, og som kan opnå resultater gennem samspil og samarbejde. Som uddannelsesleder skal du desuden have mod til at prøve nye veje og turde både give og tage ansvar. Ligeledes er det vigtigt, at den kommende uddannelsesleder besidder gode kommunikative evner og formår at bidrage til at skabe og formidle en positiv fortælling om Allerød Gymnasium. Endelig er det vigtigt, at vores kommende uddannelsesleder både har sans for detaljen og samtidig har blik for de store linjer.  

Vi fordeler de konkrete opgaver imellem os i ledelsen, når den nye uddannelsesleder er fundet, men overordnet kunne opgaverne ligge inden for:

 • Strategiudvikling og gennemførelse af strategien
 • Ledelse af udviklingsprojekter
 • MUS, løbende opgavesamtaler, sparring om stort og småt med lærerne
 • Samarbejde med studievejlederne om elevernes tilstedeværelse og trivsel
 • Tovholder som årgangsansvarlig
 • Større planlægningsopgaver - det kunne være opgaver såsom eksamen eller store skriftlige opgaver mv.
 • Samarbejdsprojekter ud af huset

 

Måske er du allerede leder i dag – alternativt har du som underviser erfaring med uformel ledelse, f.eks. projektledelse eller teamledelse.  Derudover vil det være en fordel, hvis du har relevant efteruddannelse med i bagagen. Vi opfordrer dig desuden til at søge stillingen uanset skolebaggrund.

I stillingen må på sigt forventes, at der årligt følger et enkelt undervisningshold med.

 

Om Allerød gymnasium

Allerød Gymnasium tilbyder den 3-årige STX og har lige pt. 9 klasser på hver årgang og ca. 80 medarbejdere. Allerød Gymnasium er en særdeles veldrevet skole med et godt omdømme. Skolen er kendetegnet ved høj faglighed i et stærkt fællesskab. Der er et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem elever, medarbejdere og ledelse. Der er et rigt liv på skolen, hvor vores mange udvalg og elevklubber sørger for, at der sker en masse både i og uden for undervisningen.

Allerød Gymnasium er for tiden i gang med et skoleudviklingsprojekt, der skal sætte retningen for de kommende år, hvor vi sætter fokus på fordybelse og kreativitet, virkelighedsnær undervisning, den levende skole, og elevtrivsel. Vi glæder os til at bygge oven på den gode skole, vi allerede er.

Se mere om skolen på https://allerodgymnasium.dk/

Ansøgningsfrist: fredag den 9. december 2022 kl. 12.00. Ansøgningen sendes til Allerød Gymnasium via Gymnasiejob.dk vedlagt cv, eksamenspapirer og evt. Udtalelser.

Vi forventer at afholde 1. runde samtaler i uge 50 og 2. runde samtaler i 51. Stillingen er til besættelse den 1. februar 2023.

Yderligere oplysninger kan fås hos rektor Anders Wind på tlf. 21 16 77 42.

 

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Allerød Gymnasium
 • Adresse
  Rådhusvej 6, 3450 Allerød
 • Stillingskategori
  Uddannelsesleder
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Ansættelsens start
  01-02-2023
 • Jobnr.
  66167
 • Ansøgningsfrist
  09-12-2022
Opret jobagent
På baggrund af dette job