Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Bioteknologilærer med interesse for talentudvikling

Bagsværd Kostskole og Gymnasium søger en dygtig og inspirerende lærer til bioteknologi.

Vil du arbejde med nogle af landets allerdygtigste naturvidenskabelige elever? Og har du undervisningskompetence og erfaring fra bioteknologi eller biologi og kemi, så send gerne en ansøgning hurtigt.  

Vi har siden 2011 undervist et særligt 5 årigt gymnasieforløb med bioteknologi som studieretning. Eleverne starter i 8. klasse og undervises i centrale fag af gymnasielærere. Eleverne er optaget efter screening af motivation og fagligt niveau. Undervisningen er tilrettelagt, så eleverne ved 9. klasses afslutning har nået c-niveauets kernestof i biologi, kemi og fysik. Eleverne kan i deres gymnasieår derfor nå meget langt, og de deltager i rigtig meget talentarbejde – ofte med virkelig fine resultater. Det er et mål, at eleverne selv lærer at arbejde kreativt og problemorienteret og selv arbejder med at designe deres forsøg. I forbindelse med stillingen vil der altså være en del opgaver med talentarbejde og med ansvar for biotek-satsningen. 

Hvem er vi?

 • Bagsværd Kostskole og Gymnasium er en privatskole med STX, Kostskole, Grundskole og SFO.  
 • Vi har ca. 1000 elever, hvoraf ca. 250 er gymnasieelever. Vi er et gymnasium med høj faglighed og stor rummelighed.
 • Vi ligger højt i snit og løfteevne. Vi har 4 spor og har gennem de seneste 11 år udviklet et koncept med 5 årige gymnasieforløb med forskellige fokusområder
 • Vores klasser er typisk på mellem 18 og 24 elever, og vi kender derfor vores elever godt, således at vi kan støtte dem både i forhold til de stærke sider og på de områder, hvor de har brug for ekstra hjælp.
 • Vi har fokus på talent – i en bred forstand, og ca. 2/3 af vores elever deltager i et bredt spektrum af forskellige former for talentarbejde og er læringsparate og initiativrige. 
 • Vi har et bredt sammensat lærerkollegie af meget entusiastiske og dygtige lærere, der har stor erfaring i at arbejde sammen på tværs af fagene.

Vi forventer af dig, at du:

 • er en dygtig formidler af dine fag, som kan gøre stoffet spændende og forståeligt, også når det bliver svært, abstrakt eller måske kedeligt for eleverne
 • har interesse i pædagogisk udvikling og i at udvikle og vedligeholde dine kompetencer
 • er villig til at undervise i og tage ansvar for vores femårige forløb - og derfor hold i grundskolen også
 • møder eleverne på en åben og positiv måde og opfatter at alle, der gør en indsats, kan blive dygtige til et fag
 • forstår din opgave som rollemodel for gymnasiets elever
 • kan lide at arbejde med unge mennesker og har et godt humør
 • er god til at samarbejde og dele viden, forløb mv med kolleger, så erfaring og inspiration spredes

Det er i øvrigt en fordel, hvis du både kan undervise i kemi og biologi. 

Vi tilbyder derimod:

 • en velfungerende skole, hvor alle bliver set og hørt
 • et mindre og nært lærerkollegium med godt samarbejde, og som er gode til at have det sjovt sammen
 • fokus på pædagogisk udvikling og på udvikling af lærerrollen.
 • gode muligheder for efteruddannelse.

Læs mere om skolen på www.bagkost.dk eller på skolens facebookside. 

Motiveret ansøgning vedlagt CV og dokumentation for uddannelsesmæssig baggrund (eksamensbeviser) samt eventuelle pædagogikumpapirer sendes via gymnasiejob.dk

Evt. spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til rektor Svende Claus Svendsen på scs@bagkost.dk eller 2137 5522. 

 

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Bagsværd Kostskole og Gymnasium
 • Adresse
  Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd
 • Undervisningsfag
  Biologi & Bioteknologi & Kemi
 • Stillingskategori
  Adjunkt/lektor
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Ansættelsens start
  08-08-2022
 • Jobnr.
  66382
 • Ansøgningsfrist
  11-04-2023
Opret jobagent
På baggrund af dette job