IBC HF og VUC Fredericia

Undervisere til HHX Fredericia

Vi er vokset i antal elever over flere år og søger derfor 5-6 undervisere indenfor handelsgymnasiets fagrække til at undervise vores dejlige unge mennesker til næste skoleår. 

Følgende fag har særlig interesse: virksomhedsøkonomi, afsætning og matematik. Vi mangler dog også undervisere i disse fag: dansk, engelsk, samfundsfag, tysk, spansk og informatik. 

Hør mere om HHX Fredericia og jobbet som underviser her: https://youtu.be/u8Sp9kobngU

Om os
Vi er en organisation med en flad struktur, som lægger vægt på flerfagligt samarbejde, pædagogisk udvikling, og at det skal være sjovt at undervise i og at gå i gymnasiet.

Handelsgymnasiet på IBC Fredericia er en velfungerende skole, hvor vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og elevtrivsel. En ordentlig omgangstone, der også kan rumme uenigheder og diskussioner, er vigtig for os. Vi gør os umage med vores opgave og med hinanden.

Både teams, klasseteams og faggrupperne er velfungerende. Det faglige og det tværfaglige indhold prioriteres. At eleverne trives, ser vi som en vigtig forudsætning for, at de lærer noget. Der er løbende tæt kontakt mellem elever, undervisere, administration og ledelse.

Vi har de seneste år haft særligt fokus på udvikling og pædagogiske veje til trivsel, bl.a. i et samarbejde med Center for Ungdomsforskning. Derudover er vi involveret i et projekt med Region Syddanmark, hvor både elever og ansatte arbejder med at gøre klimaspørgsmålet til noget, som ligger tæt på elevernes hverdag. Endelig arbejder vi også med en proces omkring at gøre eleverne til bedre og mere bevidste brugere af digitale devices, herunder også kunstig intelligens. 

Vi forventer efter sommerferien at beskæftige omkring 45 hhx-undervisere til knap 600 elever fordelt på 22 klasser.

Om dig 
Vi forventer, at du har en relevant kandidatuddannelse. Det er en fordel, hvis du har pædagogikum eller erhvervserfaring, men det er ikke et krav.

Stillingerne
For de rette kandidater med de rette fagkombinationer vil der være tale om faste stillinger. Vikariater kan også komme på tale. Din arbejdsplads vil være i Fredericia.

Ansættelsesforhold
Ansættelse vil som udgangspunkt være på 37 timer om ugen i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation. 
Afhængig af den endelige fagfordeling kan nogle stillinger også være på mindre end 37 timer om ugen. 

På IBC ønsker vi, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og vi ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund - vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Tiltrædelse
1. august 2024

Ansøgningsfrist
18. april 2024

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte rektor Jakob Lund på tlf.: 2528 4200, hvis du har spørgsmål.

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  IBC HF og VUC Fredericia
 • Adresse
  Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia
 • Geografi
  Region Syddanmark
 • Undervisningsfag
  Dansk & Engelsk & Informatik & Matematik & Samfundsfag & Spansk & Tysk & Afsætning & Virksomhedsøkonomi
 • Stillingskategori
  Adjunkt/lektor & Underviser
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Jobnr.
  67411
 • Ansøgningsfrist
  18-04-2024
Opret jobagent
På baggrund af dette job