IBC HF og VUC Fredericia

Uddannelsesleder til HHX på IBC Fredericia

Vi søger en uddannelsesleder til HHX, der vil indgå i skolens ledergruppe sammen med to andre uddannelsesledere for HHX og EUDX samt rektor.

Handelsgymnasiet på IBC Fredericia er en velfungerende skole, hvor vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og elevtrivsel. En ordentlig omgangstone, der også kan rumme uenigheder og diskussioner, er vigtig for os. Vi gør os umage med vores opgave og med hinanden.

Både teams, klasseteams og faggrupperne er velfungerende. Det faglige og det tværfaglige indhold prioriteres. At eleverne trives, ser vi som en vigtig forudsætning for, at de lærer noget. Der er løbende tæt kontakt mellem elever, undervisere, administration og ledelse.

Vi har de seneste år haft særligt fokus på udvikling og pædagogiske veje til trivsel, bl.a. i et samarbejde med Center for Ungdomsforskning. Derudover er vi involveret i et projekt med Region Syddanmark, hvor både elever og ansatte arbejder med at gøre klimaspørgsmålet til noget, som ligger tæt på elevernes hverdag. Endelig arbejder vi også med en proces omkring at gøre eleverne til bedre og mere bevidste brugere af digitale devices, herunder også kunstig intelligens. 

Vi forventer efter sommerferien at beskæftige omkring 45 hhx-undervisere til 600 elever fordelt på 22 klasser.

Stillingen
Dit hovedfokus i stillingen vil være på planlægning og organisering i et tæt samarbejde med administrationen og dine lederkolleger. Dine arbejdsområder vil være centreret omkring større opgaver som skema, eksamensplanlægning og arbejdsplaner. Derudover kan der være opgaver, der vedrører brug af data til at udvikle skolen. 

Den konkrete skema og eksamensplanlægning foretages af en administrativ medarbejder på baggrund af dine input. Du kommer til at arbejde tæt sammen med administrationen om vikardækning ved kort- og langtidsfravær. Endelig vil du blive inddraget i udarbejdelsen af undervisernes aktivitetsplaner og i opfølgningen sammen med rektor og uddannelsesleder. 

På planlægningsmøder er du sammen med den anden uddannelsesleder for HHX og rektor med til at løse store og små udfordringer og udstikke retningen for gymnasiet på kort og langt sigt. Du har sammen med gymnasiets lærere, studievejledere, kursusvejleder og den øvrige ledelse ansvaret for, at vi fastholder alt det, der fungerer, og bygger på så vi løbende bliver bedre.

Det forventes, at du naturligt falder ind i lederrollen både i kontakten til undervisere, administration og elever. Stillingen omfatter en del personaleledelse og samtaler med undervisere og elever.

Der er en undervisningsforpligtelse knyttet til stillingen. Omfanget aftales i forhold til de øvrige opgaver, men forventes at være fordelt ca. 50/50 mellem ledelse/administration og undervisning. 

Du bliver ligeledes en del af den udvidede ledergruppe på IBC.

Personlige kvalifikationer
Det forventes, at du har en kandidatgrad, der giver dig faglig kompetence til at undervise i mindst ét af handelsgymnasiets fag. Vi ser gerne, at du har pædagogikum og evt. også relevant lederuddannelse.

Det forventes, at du har erfaring fra gymnasiesektoren, så du kompetent kan agere i skoleårets rytme.

Du skal kunne bevare overblikket i planlægning, både på overordnet og detaljeret niveau. Vi prioriterer, at både undervisere og elever kan lave egen planlægning i en kendt ramme.

Ansættelsesforhold 
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation. Du ansættes i lønramme 32 med mulighed for at forhandle personlige tillæg.

På IBC ønsker vi, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og vi ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund.

Tiltrædelse 
1. august 2024

Ansøgningsfrist 
Onsdag den 1. maj 2023 kl. 12.00

Samtaler forventes afholdt i uge 19. 

Vil du vide mere? 
Du er velkommen til at kontakte rektor Jakob Lund på tlf.: 2528 4200, hvis du har spørgsmål.

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  IBC HF og VUC Fredericia
 • Adresse
  Mosegårdsvej 1, 7000 Fredericia
 • Geografi
  Region Syddanmark
 • Stillingskategori
  Uddannelsesleder
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Jobnr.
  67412
 • Ansøgningsfrist
  01-05-2024
Opret jobagent
På baggrund af dette job