Uddannelseschef til gymnasierne på UCH

Har du lyst til ledelse, solid erfaring med gymnasial undervisning, er samarbejdsorienteret og
kan se dig selv bidrage til udvikling og effektiv drift af HHX og HTX, så er du måske vores nye
uddannelseschef.


Vi søger en uddannelseschef, der brænder for at arbejde med udvikling, pædagogik og
ledelse. En leder, der i tæt samarbejde med den øvrige ledelse og vores engagerede
medarbejdere formår at omsætte skolens strategi til konkrete indsatser, der sikrer høj
kvalitet i vores uddannelser og et attraktivt læringsmiljø for vores elever.
Du får reference til rektor og bliver en del af et professionelt og engageret ledelsesteam, der
udvikler gymnasierne sammen og bruger hinanden som aktive sparringspartnere.

Jobprofil
Som uddannelseschef bliver dine primære ansvarsområder fortsat udvikling og
implementering af aktiviteter i grundforløbet, studieområdet, folkeskoleaktiviteter samt
sikre ledelsesmæssig forankring af virksomhedssamarbejder og projektaktiviteter. UCH er
Verdensmålsskole, og en af dine opgaver bliver desuden at være gymnasiernes
repræsentant i skolens verdensmålsgruppe. Du vil kunne forvente at få personaleansvar for
godt 20 medarbejdere.
Den endelige prioritering af specifikke arbejdsområder aftales i ledelsesteamet, når den nye
uddannelseschef er ansat. Du vil derfor have mulighed for at få indflydelse på dine egne
arbejdsområder.
Som uddannelseschef er du med til at sikre, at vores undervisere fagligt og pædagogisk kan
levere kvalitet i undervisningen samt sikre fokus på elevernes læringsprogression og trivsel.
Sammen med den øvrige ledelse arbejder du for, at de strategiske mål bliver implementeret
på gymnasierne, og du har fokus på at bygge bro mellem strategi og hverdag. Du er
empatisk og anerkendende i din ledelsesstil, så du opnår opbakning til forandringer.

Din profil

 • Du har flere års undervisningserfaring og et solidt kendskab til gymnasieverdenen
 • Du har et stort engagement i elever og medarbejdere og deres udvikling
 • Du er god til at motivere og få følgeskab og arbejder for et højt fagligt og pædagogisk
 • niveau
 • Du kommunikerer mål og forventninger tydeligt og følger op på beslutninger
 • Du har gennemslagskraft, men er samtidig lyttende og medinddragende
 • Du er struktureret og kan bevare overblikket


Hvem er vi?
De sidste to år har HHX og HTX haft én fælles ledelse, og i starten af skoleåret 2024-2025
flytter vi sammen med de to gymnasieadministrationer ind i et fælles nyindrettet
administrations- og ledelsesområde. Kerneopgaven er at sikre, at vores elever fra optagelse
til dimission håndteres professionelt og gennemfører deres uddannelse med størst mulig
fagligt og personligt udbytte.
De styrende principper for vores arbejdsfællesskab er digitalisering af arbejdsgangene;
vidensdeling på tværs og opgaveløsning i fællesskab. Vi både fejler og lykkes som ét team.
Som leder på UCH kommer du til at indgå i UCH’s eget ledelsesakademi, hvor lederne på
tværs af UCH er sammen om at blive dygtigere og styrke samarbejdet på tværs af
organisationen.
På UCH har vi en uformel omgangstone, og et godt arbejdsmiljø, hvor trivsel er prioriteret.
Fagligheden er i højsædet og ikke to dage er ens.

Vi tilbyder

 • Stillingen er en fastansættelse på fuldtid.
 • Ansættelse er i henhold til gældende overenskomst på området og efter reglerne om ny løn.
 • Dit arbejdssted er som udgangspunkt Døesvej 70-76, Holstebro.


Ansøgning

 • Ansøgning foretages elektronisk ved at klikke på ansøgningslinket, hvor du kan vedhæfte ansøgning, CV og relevante bilag.
 • Vi skal have din ansøgning senest mandag d. 19. august 2024 kl. 8.00.
 • Første samtalerunde finder sted onsdag d. 21. august 2024 og 2. samtale runde holdes tirsdag d. 27. august 2024.
 • Tiltrædelse 1. oktober 2024 eller efter aftale


Mere information
Du er velkommen til at kontakte rektor Susanne Rasmussen på 9912 2310 for nærmere
oplysninger eller læse mere på www.ucholstebro.dk


På UCH - Uddannelsescenter Holstebro tilbyder vi

 • Gymnasieuddannelser
 • HHX - Handelsgymnasium Holstebro
 • HTX - Tekniske Gymnasium Holstebro
 • Erhvervsuddannelser - med faglige uddannelser indenfor flere områder
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Teknologi, byggeri og transport
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • EUX Business og EUX Tech - erhvervsuddannelser med gymnasiale fagniveauer
 • 10. klasse
 • STEP 10 med fire profiler - EUD10, GYM10, FLEX10 og FLEX10 OBU

Vi har tilknyttet et skolehjem og det er muligt at kombinere din uddannelse med din sport. Vi
samarbejder med Holstebro Elitesport og er TEAM-DANMARK uddannelsespartner.

Efteruddannelse

 • Vi har et tæt samarbejde med en lang række af områdets virksomheder og øvrigeuddannelsesinstitutioner om uddannelse og kompetenceudvikling. Det betyder, at vore kurser og efteruddannelser er ajour og tæt på praksis i virksomhedernes dagligdag
   
Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Uddannelsescenter Holstebro
 • Adresse
  Døesvej 70, 7500 Holstebro
 • Geografi
  Region Midtjylland
 • Stillingskategori
  Uddannelsesleder & Pædagogisk leder
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Jobnr.
  67761
 • Ansøgningsfrist
  19-08-2024
Opret jobagent
På baggrund af dette job