KVUC

KVUC søger uddannelsesleder til HF

Brænder du for uddannelsesledelse, og kan du sætte retning for et godt undervisningsmiljø? Vil du tage del i ledelsen af KVUC’s mange tilrettelæggelser på det gymnasiale område og, i et tæt samspil med den øvrige ledelse og underviserne, være med til at kvalitetssikre og videreudvikle nogle af vores igangværende, større indsatser med fokus på elevtrivsel, det gode klasserum, faglige fællesskaber, kunstig intelligens, læseindsatser og god debatkultur?

KVUC søger pr. 1. oktober 2024, eller hurtigst muligt herefter, en uddannelsesleder til vores hf-afdeling.

Som uddannelsesleder på KVUC bliver du en del af en godt sammentømret ledelsesgruppe med en stærk samarbejds- og sparringskultur. Vi står i fællesskab for den 2-årig HF med 12 spor, 3-årige HF (ordblindetilrettelæggelse), HF-enkeltfag, HF-Online (e-learning), HF-inklusion og GS (gymnasiale suppleringskurser). I HF-ledelsesgruppen mødes vi fast til to ugentlige møder, hvor vi sammen vender ugens opgaver og sager. Ud over de fælles møder, har vi en årligt opdateret opgaveoversigt med ansvarsområder og et udførligt årshjul, som et vigtigt grundlag for samarbejdet i gruppen.

Der er tilknyttet 150 undervisere til afdelingen, og den ledes af chefen for det gymnasiale område i samarbejde med én uddannelseschef og 6 uddannelsesledere. Som ny uddannelsesleder vil du, ud over HF-ledelsen, skulle indgå i et tæt samarbejde med både rektor, Anita Lindquist Henriksen, og KVUC’s øvrige afdelinger, fx studieservice og eksamensafdeling.

Som ny uddannelsesleder er du:

· Nærmeste leder for ca. 25 undervisere

· Ansvarlig for at afholde af opgavesamtaler og MUS-samtaler for de undervisere, som du er nærmeste personaleleder for

· Leder og sparringspartner for et antal faggrupper

Herud over vil du skulle bistå en ledelseskollega med flere af nedenstående opgaver. Nævn gerne i din ansøgning hvilke af dem, som du brænder mest for at skulle arbejde med:

· Løbende opfølgning på elev- og kursistsager i samarbejde med studievejledere og øvrige ledelse. Vi har et elevsags-koncept med aftaler om, hvordan vi håndterer elev- og kursistsager. Vi evaluerer løbende konceptet.

· Pædagogisk udviklingsarbejde - både udviklingsprojekter tilknyttet HF-afdelingen og tværgående udviklingsprojekter for hele KVUC. Gennem dette arbejde bidrager du til, at KVUC’s stærke fokus på kvalitetsudvikling konkretiseres og udmøntes i praksis. På HF-området vil det bl.a. dreje sig om udviklingsprojektet; Det Gode Klasserum, som handler om at skabe rammerne for et trygt og udviklende klassemiljø.

· Optaget på den 2-årige HF, fx at stå for optagelsessamtaler og optagelsesprøver.

· Planlægning af sociale aktiviteter på KVUC, fx fester, caféer og endagsevents samt ledelsesstøtte til KVUC’s klubber.

· Planlægning af studieture for klasserne på den 2-årige HF.

· Planlægning af fagudbud og lærernes opgaveporteføljer.

· Excel-opgaver, statistik og andre nøgletal - vi gennemfører flere årlige kvantitative og kvalitative undersøgelser, ud over de obligatoriske; ETU (elevtrivselsundersøgelsen), KTU (kursisttilfredshedsundersøgelsen) og undervisningsmiljøundersøgelsen.

Vi søger en person med en relevant akademisk uddannelse. Det er en fordel, hvis du har ledelseserfaring og erfaring fra undervisningssektoren. Vi ser gerne, at du har pædagogikum, og at du fortsætter med at undervise et enkelt hold eller en klasse ved siden af ledelsesopgaven.

Som uddannelsesleder skal du have både stærke analytiske og administrative kompetencer og være en dygtig pædagogisk leder, som evner at motivere andre. Du er inddragende, struktureret og dygtig til at kommunikere både skriftligt og mundtligt. Du skal være opmærksom på, at arbejdet kræver en vis fleksibilitet, idet der i travle perioder kan være tale om lange arbejdsdage.

Vi tilbyder et spændende og udviklende lederjob i et velfungerende ledelsesteam på en stor, udviklingsorienteret institution med en fagligt dygtig og meget engageret lærerstab.

Uddannelsesledelsen deltager sammen med den øvrige ledelse på KVUC i flere forskellige tværgående udviklingsprojekter, fx om demokratisk deltagelse, grøn dannelse og AI. På HF-området har vi 2 årlige kompetencedage, en Ungdomskonferencedag, to årlige læseuger og mange andre, større begivenheder. Som noget nyt skal vi fremover fx afholde månedlige forfattermøder i samarbejde med Lindhardt og Ringhof, og vi har desuden planer om at afholde en sciencedag.

KVUC har inden for de seneste år igangsat et ledelsesudviklingsforløb bl.a. med fokus på formulering af og opfølgning på pejlemærker. Vi samles både i hele ledelsen og på afdelingsniveau til ledelsesudviklingsseminarer i løbet af året. Du vil indgå i dette ledelsesudviklingsforløb og få mulighed for løbende efteruddannelse ved siden af dette.

Du er meget velkommen til at kontakte chef for det gymnasiale område; Janne Schmidt Damgaards, telefon 31411716 for yderligere oplysninger. Janne Schmidt Damgaards er fuldt kontaktbar på telefonen fra uge 31 og herefter. Før da kan der pga. ferie gå længere tid med besvarelse af opkald.

Ansøgning stiles til rektor Anita Lindquist Henriksen. Ansøgningsfristen er onsdag d. 14. august kl. 12.

Første samtalerunde vil være enten d. 19. eller d. 21. august. Anden samtalerunde vil være d. 26. august.

KVUC er et af Danmarks største VUC’er med beliggenhed i centrum af København ved siden af Kongens Have. KVUC tilbyder undervisning inden for uddannelsesområderne: højere forberedelseseksamen (HF), gymnasial supplering og almen voksenundervisning (AVU). KVUC er Danmarks største udbyder af HF-enkeltfag, GS og HF-Online. KVUC har ca. 6.000 tilmeldte kursister (2.300 årskursister) og ca. 300 medarbejdere. Organisationens værdigrundlag hviler på principperne om forskellighed, fællesskab, faglighed og fornyelse. Du kan læse vores strategi og mere om vores tilrettelæggelser på: www.kvuc.dk

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  KVUC
 • Adresse
  Vognmagergade 8, 1120 København K
 • Geografi
  Region Hovedstaden
 • Undervisningsfag
  Billedkunst & Biologi & Dans & Dansk & Design og arkitektur & Dramatik & Engelsk & Erhvervsøkonomi & Filosofi & Fransk & Fysik & Geografi & Historie & Idræt & Innovation & Italiensk & Kemi & Kulturforståelse & Latin & Matematik & Mediefag & Multimedier & Musik & Naturgeografi & Oldtidskundskab & Organisation & Psykologi & Religion & Retorik & Samfundsfag & Spansk & Tysk
 • Stillingskategori
  Uddannelsesleder & Pædagogisk leder
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Jobnr.
  67763
 • Ansøgningsfrist
  14-08-2024
Opret jobagent
På baggrund af dette job