Viborg Gymnasium

Er du den nye uddannelsesleder på Viborg Gymnasium?

Viborg Gymnasium er et gymnasium med ca. 700 elever. Vi har netop haft 50-års jubilæum for skolens første studenter, og vi er også i dag en moderne skole i dialog med tidens strømninger. På Viborg Gymnasium er vi er stolte af vores læringsmiljø, og vi er altid meget optagede af at inddrage ny pædagogik, når det giver mening for vores elevers læring. Den særlige VG-ånd er dog især kendetegnet ved, at vi altid bygger fagligheden på et fundament af gode relationer samt et stærkt fællesskab blandt elever og medarbejdere.

Viborg Gymnasium er en skole med mange forskellige elevgrupper, der gensidigt inspirerer hinanden. Vi har gymnasieelever, HF-elever, EUX-landbrugselever i et samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole og Visuelle HF-elever i et samarbejde med The Animation Workshop. På Viborg Gymnasium er det et mål at uddanne og udvikle dygtige og handlekraftige unge, der vil gøre en forskel. Vi arbejder systematisk med demokratiske dannelsesprocesser, og vi går langt for at tingene skal give mening.

Vi søger en uddannelsesleder, der har lyst til at være en del af et ambitiøst ledelsesteam. Du vil få ansvaret for driften og udviklingen af skolens EUX-landbrug uddannelse, hvor der hvert år optages to klasser. Eleverne tager deres landbrugsuddannelse på Asmildkloster Landbrugsskole og går på gymnasiet på Viborg Gymnasium. Selvom der kommer uddannelsespolitiske ændringer, der måske berører EUX-uddannelsen, er samarbejdet med Asmildkloster landbrugsskole en hjørnesten på Viborg Gymnasium og skal også udvikles i årene fremover – ikke mindst i relation til de nye uddannelser på AU Viborg i Foulum.

Den nye uddannelsesleders opgaveportefølje blandt andet vil bestå af:

 • Administration og udvikling af EUX-uddannelsen og samarbejdet med Asmildkloster landbrugsskole
 • Koordinering af hele skolens indsats omkring brobygning og skolebesøg
 • Udvikling af naturvidenskabelig indsats, herunder organiseringen af et grønt ungdomstopmøde og udveksling med venskabsskole i Norge
 • Driftsopgaver som f.eks. fraværshåndtering og koordinering af skriftlig eksamen
 • Personaleledelse

Vi forventer, at den nye uddannelsesleder

 • engagerer sig i dagligdagen på et moderne gymnasium med stor diversitet
 • har en kandidatuddannelse og undervisningserfaring – gerne ledelseserfaring - fra gymnasieverdenen
 • har lyst til personaleledelse og kan styre udviklingsopgaver på gymnasiet.
 • er systematiske og arbejder struktureret med relevante driftsopgaver
 • har en involverende og imødekommende ledelsesstil, der understøtter engagement og udviklingsmuligheder for elever og lærere.
 • er åben, tydelig og handlekraftig
 • har gode kommunikative kompetencer og møder elever, forældre og kolleger i øjenhøjde og med godt humør.

Der kan være en mindre undervisningsforpligtigelse i forbindelse med stillingen.

Stillingen ønskes besat per 1. oktober 2024

Du kan læse mere om os på

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område af 28. juni 2019.

Ansøgning

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. Ansøgningsfristen er mandag d. 12. august 2024 kl. 12.00.

Samtaler vil finde sted d. 20. og 21. august 2024.07.03 Der kan evt. blive tale om en anden samtalerunde d. 26. august.

Yderligere information kan fås hos rektor Lene Gade, Viborg Gymnasium på 26 14 50 78.

 

Søg jobbet

Fakta

 • Arbejdssted
  Viborg Gymnasium
 • Adresse
  Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg
 • Geografi
  Region Midtjylland
 • Undervisningsfag
  Astronomi & Billedkunst & Biologi & Bioteknologi & Dansk & Dramatik & Engelsk & Erhvervsøkonomi & Filosofi & Fransk & Fysik & Geografi & Historie & Idræt & Innovation & Italiensk & Kemi & Kinesisk & Kulturforståelse & Latin & Matematik & Mediefag & Musik & Naturfag & Naturgeografi & Oldtidskundskab & Psykologi & Religion & Samfundsfag & Spansk & Tysk
 • Stillingskategori
  Uddannelsesleder
 • Ansættelsesforhold
  Fuldtid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Jobnr.
  67793
 • Ansøgningsfrist
  12-08-2024
Opret jobagent
På baggrund af dette job